Manželská setkání v Litomyšli - „EFFATHA“

Autor: Věra S. <>, Téma: Rubrika apoštolátního činění, Vydáno dne: 02. 08. 2004

Přesto, že máme uši i oči zdravé, často se nám stává, že nevidíme smutek a neslyšíme úzkost v partnerově hlase. V okamžiku, kdy od nás potřebuje povzbudit, nevydáme ani hlásku. Nedokážeme mu říci: " Jsem rád, že tě mám. Vážím si tě. To se ti povedlo. ", anebo prostě jen "Jsem rád, že jsi."

„Effatha - znamená Otevři se! (Mk 7,34)“ bylo heslem Manželských setkání 2004 v Litomyšli. Tento týdenní kurs pořádalo Diecézní centrum pro rodinu biskupství litoměřického za finanční podpory německé nadace Renovabis. Kurs měl celkem 165 účastníků a spolu se 46 manželskými páry se ho zúčastnilo i 46 dětí, 24 pečovatelů a 3 kněží.
Bible nám říká, že Bůh měl otevřené srdce pro člověka mnohem dříve než my otevřeli svá srdce Jemu. Vypráví o tom, jak nám Bůh neustále vychází vstříc, aby obnovoval a prohluboval náš vztah k Němu i k bližním. Naše srdce však často bývají z kamene, uzavřená na pevný zámek. Bůh trpělivě čeká, zda je otevřeme a pozveme Jej dál, aby zázračně proměnil celý náš život i naše partnerské tápání, hledání a pády. Snahou organizátorů tedy bylo „Effatha“- povzbudit partnery, aby otevřeli svá srdce dokořán.
Dnešní manželské páry díky společenskému klimatu buď naivně věří, že rozumějí-li si sexuálně, nebudou mít žádné problémy, nebo naopak při první větší nesnázi si myslí, že přišel konec jejich velké lásky, a že jim nezbývá nic jiného než rozchod. Častou chybou bývá, že v okamžiku manželské krize myslíme hned na rozchod. Přitom krize vztahu nám především poskytuje šanci jeho nového růstu. Krize v manželství jsou nevyhnutelné a jsou osudem každého z nás. Podstatné v okamžiku krize je přijmout ji jako fakt, brát ji vážně a snažit se zkoumat a odstraňovat její příčiny.
Všichni děláme obdobné chyby. To, co můžeme na kursu získat, je povzbuzení, solidarita a odhodlání jít v manželství dál. Kurs nám také pomáhá učit se čerpat energii ze svátosti manželství, neboť manželství je náročným povoláním pro dva.
Manželé zde mohou prožít nádhernou atmosféru živého společenství. Pro mnoho párů jsou Manželská setkání hlubokou studnou, ze které čerpají životodárnou energii po celý rok. Pravidelné podzimní a jarní obnovy, pořádané pro účastníky letního kursu Manželských setkání, jsou tak vítanou příležitostí nejen k opětovnému shledání se s přáteli, ale jsou i nástrojem obnovy partnerských a rodinných vztahů a napomáhají k naší lidské i duchovní formaci.
Náš partner je naším „nejbližnějším bližním, a proto je tak těžké o sebe v každodenním uspěchaném životě občas nezakopávat“. Říkával nám zesnulý P. Bernard Říský, OFM. Upozorňoval nás, že „základem každého vztahu je úcta, bez úcty není láska.“
Manželská setkání nám tedy pomáhají učit se pro dobré vlastnosti partnera milovat, ty ostatní mu umět odpouštět, a tak si pěstovat úctu k sobě navzájem. A pokud ještě ani vzdáleně netušíte, co darovala účastníkům Manželská setkání 2004, můžete to příští rok zažít i vy. Nezáleží na vašem věku, počtu dětí, ani délce trvání vašeho manželství. V prvním prázdninovém týdnu na Manželských setkáních 2005, se na vás budou těšit

manželé Iva a František Růžičkovi, ACS
Diecézní centrum pro rodinu biskupství litoměřického