Šest salesiánů na plenárním zasedání Kongregace pro nauku víry

Autor: Irena Pilíková <Irena.Pilikova(at)nkp.cz>, Téma: Převzato z tisku, Zdroj: ANS - Vatican City: 14. únor 2006, Vydáno dne: 15. 02. 2006

Dne 10. února 2006 ve 12, 00 hodin byli účastníci plenárního zasedání Kongregace pro nauku víry spolu s jejími poradci a úředníky přijati papežem Benediktem XVI. v Klementinském sále.

Mezi nimi bylo také šest salesiánů: kardinál Tarcisio Bertone - arcibiskup z Janova, který je členem Kongregace; arcibiskup Angelo Amato - sekretář Kongregace; dále Fr Giancarlo Parenti a Fr Lech Piechota - úředníci Kongregace; Fr Enrico dal Covolo a Fr Donato Valentini, kteří jsou poradci Kongregace.
Náš hlavní postulátor Fr dal Covolo využil této příležitosti a poděkoval papeži za jeho zmínky o donu Boskovi. V jeho encyklice "Deus caritas est", na straně 40, se totiž jméno dona Boska objevuje vůbec poprvé v těchto okružních listech.