Vychází Zpravodaj 136

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Zpravodaj, Vydáno dne: 16. 12. 2015


Milí přátelé.
Držíte v rukou NOVÉ číslo našeho Zpravodaje !!! Nového nejen v pořadovém čísle, ale především v práci NOVÉ SAZEČKY KLÁRY NOVOTNÉ, která přebírá službu výroby Zpravodaje a která toto číslo připravovala k tisku.
Já provedl jen závěrečné grafické úpravy a zadal k tisku. Tímto Kláře velice děkuji za převzetí sazby Zpravodaje, po deseti letech mohu konečně odejít do „sazečského důchodu“.
Díky!!! A díky za všechnu vaši desetiletou podporu a povzbuzování!!!
               Vděčný František Jakubec §;-) PRO POVZBUZENÍ DUCHA

Milí spolupracovníci,
prožíváme advent jako cestu do Betléma, kde se máme setkat s narozeným Ježíšem. Spolu s ním se pak vydáme cestou života v roce 2016. Náš hlavní představený don Àngel Fernández Artime nám opět připravil na tento rok STRENNU – Heslo, které nás bude provázet a inspirovat. Toto Heslo spolu s komentářem vždy představuje na Silvestra v hlavním domě sester FMA. S předstihem jej však spolu s krátkým nástinem obsahu již představil na salesiánském webu. Heslo pro rok 2016 zní:

Spolu s Ježíšem se vydejme na dobrodružnou cestu Ducha

V komentáři nám předkládá vzory: “Ježíš sám podnikl dobrodružnou cestu otevřenosti Duchu svatému. Vždycky usiloval o plnění Otcovy vůle, který ho svým Duchem inspiroval, doprovázel, provokoval a vedl. Totéž se dělo s Pannou Marií v Nazaretě – když se vydala na dobrodružství Ducha v důvěře Bohu, aniž tušila, co to všechno přinese. A stejné to bylo s Donem Boskem, pro něhož přitakání Duchu svatému znamenalo dobrodružství života s neuvěřitelnými skutečnostmi. Také my jsme každodenně pozváni vstoupit na cestu dobrodružství Ducha, na níž se jím můžeme nechat doprovázet a překvapovat. Tato cesta nám připraví mnohá dobrodružství, nejsou zde jistoty, ale cíl, k němuž spějeme, je úžasný.“

A tak přeji nám všem, abychom se s odvahou a radostí vydali spolu s Ježíšem na svoji dobrodružnou cestu Ducha. Přeji vám hezké Vánoce a vstup do nového roku 2016.

                     Johny 

 

Zpravodaj s pořadovým číslem 136