Formační víkend v Praze

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 03. 05. 2017


V pátek 21. dubna v 18. hodin začalo v Praze v kapucínském klášteře setkání Provinciální rady s aspiranty, předaspiranty a formátory.
Do Prahy jsme se sjeli z celé republiky. Setkání začalo společnou večeří a následným úvodním programem, během něhož jsme se vzájemně představovali s pomocí salesiánské hry Boscopix.

Na sobotu po snídani byla připravena přednáška Jožky Kopeckého ml. na téma Spiritualita Dona Boska.
Přednáška mezi všemi vzbudila velký ohlas. Pár myšlenek, které nás zaujaly, v bodech vypíšu:
 Po přednášce jsme se rozdělili do skupinek na aspiranty, předaspiranty a formátory. Ve skupinkách jsme si povídali o našich zkušenostech. Otázky byly rozličné. Namátkou: Proč jsem se rozhodl vstoupit k Salesiánům spolupracovníkům. Moje životní cesta s Bohem. Co mi chybí ve formaci? Co očekávám od tohoto setkání? A mnohé další. V těchto skupinkách jsme si povídali ještě dvakrát a stále by bylo o čem hovořit. V naší skupince předaspirantů byla pro většinu motivací pro vstup ke spolupracovníkům salesiánská RODINNOST, RADOST, dobrá zkušenost se Salesiány, OTEVŘENOST.

Organizátorům se podařilo zajistit hlídání (děvčata ze skautského oddílu Statečná srdce), takže si setkání mohly užít i páry, které přijely s dětmi.

Odpolední procházka kolem Pražského hradu nám umožnila popovídat si i s lidmi z jiné skupinky. Večer jsme slavili mši svatou v Loretě. Po večeři následoval večerní program, při němž nám manželé Majka a Marian Cúthovi připravili promítání fotografií a vyprávění o svém životě. Večer jsme oficiálně zakončili modlitbou a rozloučili se s těmi, kdo se v neděli programu již neúčastnili. Poté následoval příjemný večer plný písní s kytarami, ukulelem a výborným vínem.

V neděli byla v plánu mše a poté ještě povídání ve skupince. Nakonec jsme se sešli ještě jednou společně a každý mohl říct, jak se mu setkání líbilo, případně, co mu chybělo. Všichni jsme se shodli na tom, že to pro nás bylo příjemné setkání. Zjistili jsme, jak to kde ve formaci chodí a poznali nové lidi. Za naši rodinu s díky říkáme, že jsme se na vlastní kůži přesvědčili o tom, že salesiánský styl života je plný upřímnosti, radosti, důvěry, jednoduchosti, ochoty a RODINNOSTI. Věříme, že v dnešním světě, kde význam rodiny postupně mizí, začne mnoha lidem docházet, že konzumní styl života není to pravé a postupně začne být salesiánská skromnost, pokora a jednoduchost čím dál více lidem blízká tak, jako nám.

Děkujeme všem, kteří toto setkání připravili a kdo i přes svou únavu a námahu nakonec přijeli.

 

                   Těšíme se příště!

  Předaspiranti Aneta a Pavel Vondřejcovi
              ze společenství Podorlicko.