Poděkování za 60 let života

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 04. 05. 2017


1. května se bývalý koordinátor Jiří Máca dožil významného životního jubilea. Nabídl jsem mu, že za něho odsloužím 6 mší a že byl bych rád, aby na tu 6 přišel i on. Domluvili jsme datum a nakonec to nebylo v naší kapli, ale po mojí odpolední službě v kostele svatého Kříže. Svatý Kříž si připomíná dvojí výročí:

16 května je 80 od znovu-posvěcení svatého Kříže a jeho svěření Salesiánské kongregaci a 193 let od jeho prvního posvěcení. 
 Děkuji tedy Jirkovi za čas, který věnoval ASC. V tomto roce heslo je „Jsme rodina“ a každé společenství je školou života a lásky, i církev by měla být rodinou.
Často se říká, že druhé lze mít rád, pokud máme rádi sebe. Velepíseň lásky však tvrdí, že láska „nemyslí jen a jen na sebe“ anebo „nehledá svůj prospěch“. Tento výraz se užívá i v dalším textu: „Nikdo z vás ať nehledí jenom na svůj prospěch, ale i na prospěch druhých“ (Flp 2,4).

Takže slavili jsme šestou mši svatou, na poděkování za jeho život i za lidi, kteří mu prokázali dobro a za lidi, které v životě potkal a ještě potká. Potom jsme šli do Pizzerie, kterou vlastní jeden návštěvník kostela na italských mších. Všechno bylo vynikající, pizza i tiramisu a když jsem chtě platit tak mi bylo řečeno, že pan majitel už to vyrovnal.

Tímto chci veřejně Jiřímu poděkovat za všechno, co pro ASC udělal a prosit Pána, aby učinil naše srdce víc vděčné za všechno, co dostáváme.

                  Janko Ihnát, SDB