KNIHA „MANŽELSTVÍ - CESTA KE SVATOSTI“

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 10. 10. 2017


Vážení bratři a sestry, 
dovolujeme si Vám nabídnout naši novou publikaci o svatých manželích a kandidátech svatosti z moderní doby z dvacátého století. Až na výjimky se jedná o osoby, jejichž rok úmrtí je 1950 nebo později, až do 21. století. Zahrnuje 110 medailonů, z toho je 26 manželských párů, které jdou na oltář společně nebo na něm již jsou. S výjimkou Austrálie a Antarktidy  jsou tu zastoupeny všechny kontinenty, všechny sociální vrstvy od žen v domácnosti a rolníků po světové vědce a politiky. Nejvíce je samozřejmě Italů, pak Španělů, další národy jsou zastoupeny méně (více osob je zde třeba z Argentiny, Brazílie, Polska nebo Francie). Část manželů je napojena na řehole, čtyřikrát je to salesiánská rodina. Za každým medailonem jsou otázky a podněty k rozjímání. Předmluvu napsal o. arcibiskup Graubner, kapitolku o kanonickém procesu k svatořečení P. Hödl.Kniha je určena:

       a) pro kněze a pracovníky v pastoraci jako zásobárna příkladů
       b) pro manžele a snoubence k četbě i rozjímání   
       c) pro další zájemce

Není vědeckým dílem, chce zaplnit mezeru v praxi. Při duchovních obnovách lidé reagovali vždy příznivě na příklady manželů z moderní doby a měli o ně zájem. Několik let už o nich vychází v časopise Rodinný život seriál na pokračování.

Byli bychom rádi, kdybyste mohli rozeslat ve svém Sdružení salesiánských spolupracovníků tuto informaci. Domníváme se, že právě tam může kniha nalézt své adresáty. Prakticky by bylo vhodné, kdybyste v každém společenství zjistili, o kolik knih byl projeven zájem, a objednali je hromadně pro ušetření poštovného i sil při balení; abychom neposílali do stejného místa opakovaně po dvou výtiscích.

Děkujeme za zprostředkování.

 


Nová KNIHA pro vás: „Manželství – cesta ke svatosti“ 

Centrum pro rodinný život  Olomouc spolu s časopisem RODINNÝ ŽIVOT  vydalo novou knihu s názvem: „MANŽELSTVÍ - CESTA KE SVATOSTI“ (svatí manželé 20. století) od MUDr. Jitky KRAUSOVÉ, OV

Kniha má 364 stran a je šířena za cenu nákladů na vydání, které činí 200 Kč za kus. Je vám k dispozici na našem Centru v Olomouci na kurii nebo si ji můžete objednat telefonicky - mobil: 720 110 750, tel.: 587 405 250-253 nebo e-mailem: rodina@arcibol.cz. Odesílání Českou poštou vyjde za 1 knihu 54 Kč, 2 ks 60 Kč a 10 ks 149 Kč. Výslednou sumu zasílejte na účet: 2800068926/2010 (Fio banka); var. symbol 364 a do zprávy pro příjemce napište „Dar - sv. manželé ".

Kniha je také k dispozici v Centru pro rodinu Ostrava na Syllabově ulici -areál ostravské univerzity, bývalá nemocnice Ostrava-Zábřeh, mail, : cpr@prorodiny.cz, tel. 552301417, mobil asistentka 775244291 nebo při akcích center či při akcích dr. Krausové.


Z části medailonů byla v roce 2015 sestavena skripta pro společenství (zde kestažení...- pdf; 629 kB).