Habemus ... novum concilium provinciale!

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Salesiánská rodina, Vydáno dne: 14. 11. 2017


A dále raději česky:
Tuto sobotu, 11. listopadu nám Duch svatý spolu se svatým Martinem vyprosili novou provinciální radu! Místní rádci jednotlivých společenství celé provincie se sešli v Praze Kobylisích, aby odlehčili břímě některým rádcům, kteří sloužili v radě už pár let a přesunuli jejich radostnou práci na bedra a do srdcí dalších. To vše se dělo pod "taktovkou" našeho provinciála Petra Vaculíka, který nám velice moudře vysvětlil, jak by měl a neměl vypadat člověk ujímající se odpovědnosti. Tomuto ideálu sice nikdo z nás neodpovídal (konec konců ani sám provinciál to po nás nechtěl), přesto se vše rozhodlo hned v prvním kole.

 Máme tedy 12 rádců, z nichž někteří tuto práci přijímají už podruhé, jiní právě začínají. Velký dík patří těm z nich, kteří naopak svou radní činnost končí (podle pravidel déle než 6 let sloužit nemohou): Mirkovi Málkovi, Honzovi Zindulkovi, Miloši Jansovi, Jardovi Kotalovi, Romanovi Turowskému, naší delegátce Hance Koudelkové (mimochodem, ta byla duší rady 15 let!) a především obětavému "šéfovi" - Pavlu Kvapilovi!

Nová rada se rozšířila o nové členy (i členky!): Lídu Palečkovou, Honzu Macouna, Romana Barabáše, Anežku Hesovou, Františka Hynka, Honzu Tomiga a jmenována byla i nová delegátka Zdeňka Korousová FMA. Tito přibyli k těm, kdo v minulém volebním období už v radě tři roky pobývali: k Evě Bernardové, Líbě Švehlíkové, Pavlu Kysilkovi, Tomáši Smolkovi, Karlu Kroupovi, Kláře Novotné a již skvěle osvědčenému delegátovi Johnymu Komárkovi

Volební kongres nebyl jen lítým bojem o křesla, byl ještě více setkáním - rádců, delegátů a kandidátů, ale také setkáním s těmi, kteří už dříve naše spolupracovnické společenství vedli. Především však to bylo setkání přátel:  v sále s občerstvením to hučelo jako v úle, každý se snažil, aby mu nikdo ze "starých známých" neutekl dříve, než s ním prohodí aspoň pár slov. Velký dík patří salesiánům spolupracovníkům z pražského severu, kteří se o nás krásně postarali, zazpívali při bohoslužbě, uklízeli... 

Noví (i staronoví) radní jsou lidé, kteří vnímají svou křehkost, na službu se těší, ale zároveň mají obavu, jak vše zvládnou. Mají jistě velkou podporu ve svých společenstvích, přesto vám všem budou vděční, pošlete-li občas malou modlitbičku vzhůru k nebesům. Pak jim půjde práce i bez zdlouhavých koaličních a povolebních jednání a přetahování o posty rychle od ruky.

Díky vám všem, Donu Boskovi a především Bohu!

 

                         Tomáš Smolek - Pavel Kysilka - Karel Kroupa - František Hynek - Jan Macoun 
Klára Novotná - Zdeňka Korousová FMA - Libuška Švehlíková - Eva Bernardová - Anežka Hesová - Liduška Palečková - Johny Komárek SDB