Kongres ASC regionu Střední a východní Evropa ve Slovinsku

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 07. 12. 2017


Salesiánská rodina je doma v celém světě.
A protože salesiánský svět je velký, dělí se na regiony a regiony na provincie. Naše česká provincie je součástí regionu Střední a východní Evropa, kam dále patří provincie slovenská, slovinská, chorvatská, maďarská, litevská, ukrajinská, rusko-běloruská a čtyři provincie polské.

Čas od času se zástupci provinciálních rad ASC těchto provincií sejdou, aby se poznali, sdíleli a vzájemně obohatili. Poslední takový regionální kongres se uskutečnil 23. – 26. listopadu v salesiánském centru ve Veržej ve Slovinsku.
 Hlavním tématem kongresu byla formace, konkrétně představení dokumentu Usmernenia a pokyny pre formáciu. Dokument vypracovala světová rada ASC a do slovenštiny ho přeložil Stanislav Veselský, slovenský spolupracovník a koordinátor našeho regionu, za což mu děkuje nejen slovenská, ale i česká provincie. A protože nám (tedy mně a Honzovi Macounovi, kteří jsme se kongresu zúčastnili) dokument připadá zajímavý a v lecčems inspirující, rádi bychom vám ho stručně představili.

Jeho základní myšlenka je takováto:

Naše Stanovy říkají, že formace spolupracovníků má tři rozměry: lidský, křesťanský a salesiánský.

Moderní pedagogika říká, že se dnes nemůžeme spokojit pouze s prohlubováním teoretických vědomostí člověka, ale je třeba rozvíjet i jeho praktickou stránku (umět nabyté vědomosti uplatnit), pomáhat mu v růstu osobní identity a ve schopnostech vytvářet vztahy. A tak by v každém výchovném a vzdělávacím procesu měly být přítomny čtyři pilíře – znát, umět to dělat, umět být, umět žít ve společenství. (Anglicky to zní trochu lépe – know, know how to do, know how to be, know how to live in community).    

Nyní můžeme oba principy spojit a vytvořit takovouto tabulku:
 

                                      Formace spolupracovníků má tři rozměry
 

pilíř

LIDSKÝ

KŘESŤANSKÝ

SALESIÁNSKÝ

znát

 

 

 

umět dělat

 

 

 

umět být

 

 

 

umět žít ve společenství

 

 

 


a do jednotlivých políček si napsat, co sem patří, co bychom chtěli dělat, rozvíjet, vzít v úvahu, sdělit…

Když například přemýšlíme o počáteční salesiánské formaci, mohlo by se stát, že se jako vedoucí formačního společenství budeme soustředit především na salesiánskou formaci (přece ten, kdo k nám chce vstoupit, už musí být lidsky a křesťansky na výši) a v ní hlavně na předávání salesiánských znalostí (ono je to jaksi nejjednodušší a nejlépe měřitelné). Ale takovým způsobem bychom naplnili pouze jedno z dvanácti políček, což by byla hodně chudá formace.

A podobně to můžeme udělat, když přemýšlíme o své osobní formaci, o místním společenství, když uvažujeme o našem apoštolátu či novém projektu. Není to samozřejmě samospasitelná metoda, ale umožní nám věci si uspořádat, abychom na něco důležitého nezapomněli.

Druhým dokumentem, který pro nás světová rada připravila, je Úradný výklad PAŽ. Oba dokumenty jsou uloženy na našem webu v sekcích Ke Stažení(1) FORMACE a (4) PRAVIDLA A STANOVY.

Bylo zajímavé a povzbudivé setkat se s tolika spolupracovníky, salesiány a salesiánkami (kongresu se zúčastnili i někteří provinciální delegáti a delegátky), vidět jejich salesiánské nadšení (třeba mladé spolupracovníky ze Záhřebu, kteří nám představili projekt spolupracovnické základní školy), sdílet své zkušenosti, poznat radosti a starosti v jiných provinciích.

Možná vám trochu té atmosféry přiblíží několik fotografií.

                   Radostný a pokojný advent
                    vám přeje Honza Zindulka

 

Salesiánský dům ve Veržej      Společná fotografie účastníků
         Salesiánský dům ve Veržej                                                               Společná fotografie účastníků

 

         

 světová koordinátorka ASC - Noemi Bertola                   světová delegátka FMA - Leslye Sandigo

 

                 společné jednání

 

                 Slovensko-chorvatsko-maďarsko-česká diskuze o formaci
                 podpořená českými a moravskými formačními materiály (tekutými)

 

                 ochutnávka místního vína

 

                 pohled na Veržej