Oslava svatého Františka

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 03. 02. 2018


Letos jsme svátek svatého Františka ve farnosti Nové Město nad Metují oslavili opravdu výjimečným způsobem. Naše pozvání přijal velký Františkův ctitel a propagátor, otec Jan Ihnát. Odpoledne jsme zorganizovali besedu s farníky. Na začátku se hojní přítomní seznámili se stručným Františkovým životopisem, a pak se Janko věnoval hlavně jeho spiritualitě, jeho vztahu s Janou de Chantal, jak žít svatost ve světě. Po skončení byla možnost klást otci Janovi otázky, kterou farníci náležitě využili. Během besedy jsme nechali kolovat fotografie z naší cesty „Po stopách sv. Františka“ a dostupnou literaturu týkající se tématu. Beseda se natolik rozproudila, že když přišel čas modlitby růžence, museli jsme ji násilně přerušit. Na závěr pak otec Janko, celebroval mši svatou, kde během homilie shrnul vše, co bylo řečeno v odpoledním programu.

Někteří farníci, kteří se této oslavy zúčastnili, nás zastavují, projevují vděčnost a žádají nás, abychom otci Jankovi vyřídili poděkováni za tak odborně a při tom srdečně a s láskou předané poselství. Janko, děláme tak prostřednictvím tohoto příspěvku. Zanechal jsi zde opravdu znatelnou stopu, kterou bude možné sledovat ještě dlouhou dobu. Novoměšťáci tě znají už z doby, kdy jsme zde společně prováděli vernisáž naší výstavy o Josefu Kubínovi. I na toto setkání dnes mnozí vzpomínají a to nejen farníci. 

Díky Pane, že sis otce Janka vybral jako nástroj šíření Františkovy lásky, něhy a statečnosti.

                   Amen

            H&M Jandáčkovi


A ještě několik fotek >>