Pane, dej mi tu vodu." (Jan 4,15) Rozvíjejme umění naslouchání a doprovázení

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Salesiánská rodina, Vydáno dne: 03. 03. 2018


Drazí bratři a sestry ze Salesiánské rodiny na celém světě, 

jak je již tradicí, představuji na konci roku Strennu našim sestrám Dcerám Panny Marie Pomocnice a od tohoto dne se stává darem pro celou naši Salesiánskou rodinu ve všech částech světa.
Cílem Strenny a jejího komentáře je napomoci tomu, abychom měli stejné srdce a stejný pohled v nejrůznějších aktivitách ve všech našich dílech a v poslání, které je každý z nás povolán naplnit podle specifického charismatu povolání různých skupin naší Salesiánské rodiny. Vybrané téma je pokračováním tématu z předešlého roku a odkazuje na nadcházející velkou událost v církvi, již představuje XV. generální řádné shromáždění biskupské synody svolané papežem Františkem na říjen 2018 s názvem „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“. 
Je to téma, které se bezprostředně týká srdce našeho charismatu a na něž se budeme snažit připravit, jak nejlépe je možné, tím, že se sami staneme citlivými a že budeme pracovat na tom, aby si mnoho laiků a mladých uvědomilo důležitost této události církevního života a mělo na ní účast. Touto synodou „se církev rozhodla ptát sama sebe, jak doprovázet mladé lidi, aby poznali a přijali povolání k lásce a k životu v plnosti, a také je samotné požádat o pomoc při identifikování a nalézání dnes nejúčinnějších způsobů hlásání radostné zvěsti.“ (1) 

Strenna, kterou vám letos představuji, se nabízí jako pomoc k tomu, aby všechny naše přítomnosti jakožto přítomno sti Salesiánské rodiny ve světě mohly dosáhnout cíle vyhlášeného přípravným dokumentem synody. 

Vybrané téma, které považuji za jednoduché a velmi jasné, obsahuje dva v dnešním světě životně důležité prvky: naslouchání a osobní doprovázení. K objasnění těchto dvou aspektů vám předkládám jeden nádherný evangelní obraz, který se nabízí k mnoha úvahám: setkání Ježíše a Samařanky. 

Je to vyprávění o epizodě, v níž se navzdory přítomným etnickým rozdílům a náboženským protikladům uskutečňuje setkání na nejhlubší rovině člověka, které dospěje až k bodu proměny života. 
Zvu vás, abyste je přijali s každoroční ochotou a využili toho, co pro vás může být v různých pastoračních situacích, v nichž se nacházíte, užitečné. 

Mohu vám dosvědčit, že ve stovkách setkání, která jsem v těchto téměř čtyřech letech měl s mladými pěti kontinentů, ve mně dozrála jistota, že v domech a dílech řízených skupinami Salesiánské rodiny jsou tisíce a tisíce dobrých mladých otevřených životu, s touhou se formovat a učit se, mladých, kteří hledají. Mnozí z nich mají široké a velkorysé srdce a přejí si sloužit druhým, dělat něco pro druhé, pomáhat, darovat se. 

Jsou tu mladí, kteří prosí o naši pomoc, aby mohli dál růst a zrát ve víře. Další o to explicitně nežádají, ale pociťují velkou potřebu osobního setkání a potřebu, aby jim bylo nasloucháno. Je mnoho těch, kteří by byli ochotni se vydat na osobní a komunitní cestu rozlišování a doprovázení. 

A tak se ptám: Na co čekáme? Proč se nerozhodneme být mnohem více k dispozici pro doprovázení všech mladých v tom, co je v jejich životě to nejdůležitější? Co nás brzdí?
Proč se „zabývat“ nebo „ztrácet čas“ jinými věcmi, když toto je skutečná priorita výchovy a evangelizace?

Moji drazí bratři a sestry, uskutečníme mnohem významnější kroky v den, kdy sami sebe skutečně přesvědčíme o tom, že to nejdůležitější z toho, co děláme, je to, že jsme a kdo jsme. Že důležitější než věci a aktivity, které nabízíme dospívajícím a mladým a jejich rodinám, je naše přítomnost, naše naslouchání, naše ochota k dialogu. To je to, co v životě zanechává „stopy“ navždy. A zanechává je v mladých a v rodinách. 
Toto všechno stojí u základu a ustanovuje skutečnou a hlubokou motivaci pro výběr Strenny letošního roku. 
 


(1) Přípravný dokument XV. řádného shromáždění biskupské synody „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“.
     Překlad převzat z www.fatym.com/download.php?soubor=3513. Dále citováno pod zkratkou PD. Videoposelství ke strenně

  

STRENNA 2018 - "Pane dej mi tu vodu.."

hlavní myšlenky dokumentu:


STRENNA 2018 - dokument ke stažení v PDF >>