Ocenění jáhna Josefa Bernarda

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 23. 05. 2019

 

Jeho Eminence Dominik kardinál Duka se rozhodla udělit dne 18.4. 2019 dopoledne za přítomnosti Jeho Exelence papežského nuncia a řady dalších infulátů, dignitářů, kněží, jáhnů, řeholníků, řeholnic a zástupců Božího lidu  medaili za zásluhy jáhnu, salesiánu splupracovníkovi Josefu Bernardovi.

Jeho Eminence zdůraznila především Josefovy zásluhy v oblasti informačních technologií.

 

Pepo, sice s mírným zpožděním, ale o to srdečněji blahopřejeme :-)