Pomoc pro rodinu po tragicky zesnulém Pavlu Vondřejcovi

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Informace, Zdroj: H&M Jandáčci, Vydáno dne: 13. 07. 2019

Ahojky,

mnozí naši spolubratři se zajímali o to, jak přispět Anetce Vondřejcové finančně. Včera jsme dostali upozornění na sbírku, kterou pořádá novohrádecká farnost společně s obecním úřadem. Proto posíláme tento příspěvek.

Děkujeme - Pán žehnej naší provinciální radě.

H&M JandáčciMilí přátelé,

včera, ve čtvrtek 4.7., jsme se v kostele Nejsvětější Trojice v Novém městě nad Metují rozloučili s našim drahým kamarádem Pavlem Vondřejcem.

Se svým vyznáním vystoupila i jeho žena Anetka. Ukázala, že není zoufalá a vše prožívá s obdivuhodnou silou a důvěrou, která není předstíraná, naivní ani prostoduchá. Její povzbuzující slova, kterými otřásla doslova každým zoufalstvím, malověrností, malodušností, vzdorem či beznadějí oslovila každého přítomného.

Mnozí z Vás jste naším prostřednictvím vyjádřili Anetce svoji účast. Jsme s ní domluveni, že ji všechny Vaše elektronické vzkazy, které nám došly nebo ještě dojdou vyřídíme najednou.

Někteří jste projevili zájem finančně Anetce vypomoci. Pro ty z Vás máme tento návrh, který jsme se dozvěděli včera večer:

Pomoc pro rodinu po tragicky zesnulém Pavlu Vondřejcovi

02.07.2019 11:33

Dne 25. 6. 2019 došlo u Bohuslavic nad Metují k tragické dopravní nehodě, na jejíž následky zemřel občan Nového Hrádku pan Pavel Vondřejc. Zanechal po sobě manželku a tři malé děti.

Pokud chcete rodině pomoci, můžete tak učinit v hotovosti v kostele sv. Petra a Pavla nebo na Úřadu městyse Nový Hrádek. Případně peníze můžete zaslat na účet farnosti Nový Hrádek číslo 1180180399/0800 pod variabilním symbolem 38.

Prostředky, které se takto podaří shromáždit, budou všechny předány rodině po zesnulém Pavlu Vondřejcovi k zajištění potřeb tří nezletilých dětí Davídka, Alžbětky, Marečka a jejich matky Anety.

Za Vaši pomoc děkujeme.

Farnost sv. apoštolů Petra a Pavla Nový Hrádek

Úřad městyse Nový Hrádek