nadpis Don Bosco ASC je třetí větev salesiánské rodiny, kterou založil v roce 1876 svatý Jan Bosko. Soustřeďuje ty křesťany, kteří chtějí v salesiánském duchu společně pracovat pro druhé, zejména pro mládež a obyčejné lidi.
Dnešní datum: 24. 06. 2018  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Kdo jsme? :: Ke stažení :: Slovakia  
Duchovní cvičení

Adresář ASC


Hlavní menu
 • Hlavní stránka
 • Ke stažení
 • Odkazy
 • Rozšírené vyhledávání

 • Konto AIRBAG

  Adresa a kontakty
  ADRESA:
  Sdružení salesiánů spolupracovníků
  Kobyliské náměstí 1
  182 00 Praha 8
  IČ: 00406902
  číslo účtu:
  253474458 / 0300


 • Provinciální rada
 • Místní společenství
 • Ostatní adresy

 • Články podle data
  <<  Červen  >>
  PoÚtStČtSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30  

  Provinciln rada

  Jan Macoun


  koordintor
  e-mail:
  zastupuje mstn spoleenstv: Praha - Jih, Praha - Boti, Praha - Botika

  Jan Macoun Narodil jsem se a cel ivot iji v Praze. Na kole jsem studoval meteorologii a ochranu ovzdu a tomuto oboru jsem zstal vrn dodnes. S manelkou Pavlou mme 3 dti. Formovni Janou a Jendou Kolnch jsme sloili spolupracovnick sliby 4. 4. 1998. Jsme leny spoleenstv Praha jih. Vnujeme se hlavn prci ve farnosti, kde se sname podle asu a sil zapojovat do farnch aktivit ponaje prac s ministranty, vukou nboenstv a kone spoluprac pi drb kostela.
  Ze zjm bych krom rodiny a nkdy nucen - nkdy vtan prce na zahrad jmenoval etbu, cestovn, fotografovn a turistiku. S dky pijmm ve dobr od salesinsk rodiny a uvdomuji si, jak m nenpadn ovlivuje. Svoj prac v provinciln rad bych chtl alespo trochu tento dluh splatit.  Eva Bernardov


  sekretka
  e-mail:
  zastupuje mstn spoleenstv: Ostrava, Moravsk brna

  Eva Bernardov Pochzm z Bestu u Krome, kde jsem se ji jako dt poprv setkala se salesinskou rodinou. Dky salesinskmu knzi, kterho velmi asto navtvoval Dominus, jsem ji v tlm mld poznala, co obn bt pznivcem salesinsk rodiny. Po studiu stedn zdravotnick koly jsem pracovala v motolsk nemocnici jako dtsk sestra. V roce 1993 jsme se odsthovali s mm muem do Perova, kde se nm narodily ti dti, dcera a dva kluci, vichni studuj a dlaj nm velkou radost. Po dalch rznch studich a vzdlvn jsem zakotvila na hygienick stanici v Perov, na oddlen protiepidemickm, kde se snam chrnit zdrav lidu ped velijakmi neduhy a chorobami. Jako spolupracovnci patme do velmi milho, otevenho a rodinnho spoleenstv Moravsk Brna, spolupracovnky jsme od r. 1997. Salesinsk rodina m provz opravdu cel mj ivot, byla a je to cel ada asnch vc s jet asnjmi lidmi a nezapomenutelnmi zitky. Stle od salesinsk rodiny mnoho pijmm, tak te se pokusm alespo nco mlo vrtit.  Karel Kroupa


  hospod
  e-mail:
  zastupuje mstn spoleenstv: esk Budjovice, Psek, Podblanicko

  Karel Kroupa Narodil jsem se 7.3.1960. Se svou manelkou Hankou jsme skldali sliby 4.4.1998. Cel ivot iji v podblanickm kraji ve Vlaimi se svou rodinou. Mme 4 dti a 7 vnuek. Jsme leny spoleenstv Podblanicko. Od roku 2002 pracuji ve Vlaimi ve funkci mstostarosty. Mm rd nai velkou rodinu, ptele, spoleenstv, legraci, vodu a hory. Jsem vdn za ve, co cel ivot dostvm a tak chci alespo trochu pispt k naemu spolenmu salesinskmu dlu.  Ludmila Palekov


  odpovdn za formaci
  e-mail:
  zastupuje mstn spoleenstv: Slovcko, jezd u Brna, Brno - Le

  Ludmila Palekov Jsem vdan, mme ti dospl syny, dv snachy a pt malch vnouat, ijeme ve Slavkov u Brna. Do spoleenstv ASC patme s manelem od roku 1984. Sliby jsme skldali v roce 1989, to jsme byli soust brnnskho spoleenstv, kter se nsledn dvakrt dlilo a nyn patme do spoleenstv jezd u Brna. Spolupracovnick a cel salesinsk rodina je pro ns velkou radost, pomoc a inspirac. Od roku 2017 jsem dchodce, um jet pro radost jeden den v tdnu informatiku na stedn kole. S manelem ji dv desetilet pipravujeme ve farnosti snoubence, organizuji nedln katecheze pro dti, lektory. Mou radost jsou vnouata a as vnovan jim, proda, turistika, cyklistika, bky, zpv a setkvn ve spoleenstvch. Manel Ji u v provinciln rad pracoval, j nyn nabzm svou uvolnnou kapacitu pro prci v n a tm se na ni a na "provinciln" spoleenstv.  Jan Komrek, SDB


  delegt SDB
  e-mail:
  zastupuje Salesiny Dona Boska

  P. Jan Komrek, SDB Pochzm ze Zlna, kde jsem ve svm dospvn potkal nkolik salesin a skrze n jsem poznal Dona Boska a jeho rodinu. To pisplo i k m odpovdi na Bo povoln stt se salesinem knzem. V souasnosti je mm poslnm rozvjet a podporovat vztahy v salesinsk rodin jako Delegt pro salesinskou rodinu.  Zdeka Korousov, FMA


  delegtka FMA
  e-mail:
  zastupuje Dcery Panny Marie Pomocnice

  Zdeka Korousov, FMA Narodila jsem se 29.6.1973 ve Frdku Mstku. Prvn sliby u salesinek jsem skldala v roce 1998 v Ostrav a vn sliby 11. 9. 2004 v Brn aboveskch. Nyn psobm v Praze Kobylisch pedevm ve farn patoraci. Svuji vae spoleenstv Pnu, a si vs vede podle svch zmr.  Roman Barab


  organizace, apotolt
  e-mail:
  zastupuje mstn spoleenstv: Podorlicko, Hradecko, Pardubicko, esk Rj

  Roman Barab Narodil jsem se 21. bezna 1962 v Hradci Krlov. Se svou manelkou Evou jsme skldali sliby 22.11.1992. Manel jsme od roku 1987. Vychovali jsme spolen 5 dt. Nyn mme u 5 vnouat. lenem provinciln rady jsem se stal ji podruh. Pvodn jsem vyuen tesa, vystudoval jsem stavebn prmyslovku, sedm let jsem uil tesainu na uiliti, pot jsem se vnoval deset let pamtkov pi, trnct let na to jsem byl vedoucm Centra pro rodinu v Hradci Krlov a nyn pracuji na MPSV, odbor rodinn politiky. S manelkou se podlme vce jak 15 let na organizaci kurzu Manelovch setkn v Litomyli, mnoho let se zabvme ppravou mladch pr na manelstv, organizujeme rzn setkn, akce i pobyty pro rodiny, vkendy pro chlapy a dal. ijeme v Rychnov nad Knnou. Jsme soust spoleenstv ASC Podorlicko. Rdi se podlme na akcch ASC, SHM i dle Dona Bosca. Odmnou jsou nm i nae dti, zapojen ve formanm spoleenstv ASC Podorlicko.  Aneka Hesov


  formace
  e-mail:
  zastupuje mstn spoleenstv: Brno - zpad, Rosice, Moravsk Budjovice

  Aneka Hesov Pochzm z eskch Budjovic, kde jsem si dky chaloupkm a animtorskmu kurzu oblbila salesiny. Spolupracovnick slib jsem sloila v roce 2006, ve svch erstvch devatencti letech. Potom jsem pt let studovala na Salesinsk Univerzit v m (obor sociln komunikace) a od roku 2011 pracuji ve stedisku mldee v Brn-aboveskch a v Salesinskm medilnm centru. Bav m muzikly, tanec, bky, zitkov akce a kdy se nco dje.  Frantiek Hynek


  web, adres
  e-mail: ,
  zastupuje mstn spoleenstv: OP

  Frantiek Hynek Bydlm v Brodku u Prostjova. Vystudoval jsem VZ Brno provozn ekonomick fakulta. Od r. 2011 pracuji jako editel Charity Prostjov. Aktivn se podlm na ivot ve farnosti (farn plesy, tbory pro dti, dtsk silvestr a jin) zrove zastvm slubu akolyty pi nedlnch bohoslubch. S moj enou mme pt dt a usilujeme o jejich aktivn zapojen ve farnosti. Pi sv innosti vyuvm komunikanch a organizanch dovednost, zrove si ale uvdomuji i zodpovdnost s tm souvisejc.  Pavel Kysilka


  SHM, mlde
  e-mail: ,
  zastupuje mstn spoleenstv: Sebranicko, Letovice

  Pavel Kysilka iji se svou rodinou v Police, patm do spoleenstv Sebranicko a do salesinsk vtve Starch Pk. Je mi 45 let a vloni s manelkou Janou jsme doshli plnoletosti v manelstv. Za tu dobu jsme povili a sname se vychovvat 4 dti. Povolnm jsem veterin, pracuji u plemensk firmy a zabvm se prevenc a diagnostikou poruch u skotu. Se salesiny jsem se zaal poznvat od dtstv, ml jsem monost s nimi jezdit na chaloupky, na asistentsk setkn. Poznal jsem adu zaplench a odvnch salesin, kte mn podstatn ovlivnili na m cest k Bohu a taky k Donu Boskovi. Tento duchovn trend jsem peruil 2,5 letou civilkou u jezuit (stlo to za to). S manelkou Janou jsme skldali sliby u salesin spolupracovnk v roce 2005. U salesin se mi lb rodinnost a aktulnost preventivnho systmu do dnench dn. Hodn jsem dostal, je na ase taky dvat. Chci pispt svou trokou do mlejna...  Klra Novotn


  Zpravodaj
  e-mail:
  zastupuje mstn spoleenstv: Zpadn echy, Praha - sted

  Klra Novotn Narodila jsem se v Praze, kde iji se svm manelem Karlem. Bhem naeho spolenho ivota jsme byli obdarovni esti dtmi, dnes ji dosplmi. Jako bonus u mme i ti vnouata. ijeme v Praze v Jinonicch. Jsme leny spoleenstv Praha-Sted (zde "podspoleenstv" Lev Sted). Nam hlavnm "apotoltnm" polem je nhradn rodinn pe, ale vnovala jsem se i katechezi dt apod. Jsem speciln pedagog a m souasn prce spov ve vrob uebnic pro dti se zrakovm postienm, kter studuj v integraci s vidcmi dtmi. Mm mnoho zlib, na kter, kdy u dti odrostly, je o maliko vc asu: etba historickch romn, studium jazyk, historie, turistika (hory, proda), volejbal, spoleensk hry atd. Pokud to bude v mch silch, udlm v Provinciln rad, co bude mon, protoe jsem moc vdn za mnostv dobrho, co jsme v salesinsk rodin dostali.  Tom Smolek


  chalupy
  e-mail:
  zastupuje mstn spoleenstv: Severn echy, Praha - Sever I.

  Tom Smolek Narodil jsem se v Litomicch, jako 5.dt svch rodi (po 4.dcerch). Kdy jsem odloil skoro ve, co bylo dtsk, oenil jsem se a postupn se stal otcem celkem osmi dtkm a nyn i ddou skoro 11 vnouatm. Pracuji v Hospici sv.tpna v Litomicch jako provoz.  Libue vehlkov


  propagace
  e-mail:
  zastupuje mstn spoleenstv: Praha - Sever II, Praha - Sever III, Praha - Doln Poernice

  Libue vehlkov Narodila jsem se ve Zln a do svch 18 let jsme bydlela na Morav. Od dob studi na vysok kole (ergoterapie) bydlm v Praze. Jsem vdan a mm 4 dti. Momentln jsem v domcnosti. Sliby jsme s manelem skldali 29.5. 2004 a jsme leny spoleenstv Sever II. Mm rda prci s dtmi, cestovn. Jsem velmi vdn za tu monost patit do salesinsk rodiny a chtla bych to alespo sten zat vracet :-)  Jan Tomiga


  web, adres
  e-mail: ,
  zastupuje mstn spoleenstv: Frytk, Valasko

  Jan Tomiga Spolen s manelkou Martou a 3 syny bydlme ve Star Vsi u Perova. Patme do spoleenstv Frytk a nyn se podlme na vzniku novho spoleenstv ve Zln na Jinch Svazch. Spolupracovnky jsme od roku 1994, ale se salesiny iji dky chaloupkm od svho dtstv. Ve Star Vsi se starm o mal rodinn dtsk domov a ve volnm ase sportuji - kolo, lye. Zhruba 10 let se spolen s Frantikem Hynkem starme o n web.
  Jsem vdn Bohu za sv povoln do salesinsk rodiny a rd pispji naemu sdruen slubou v provinciln rad.  ZPRAVODAJ
  Zpravodaj č. 149
  příští uzávěrka
  20. září 2018

  Starší čísla Zpravodaje

  Užitečné ODKAZY

  SDB

  FMA

  SHM

  Bosco Point

  SADBA

  ASC-SK

  SDB-SK

  TV NOE

  Rádio Vaticana

  Víra CZ


  Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS systému -
  Příspěvky a články na web můžete posílat na adresu nebo