nadpis Don Bosco ASC je třetí větev salesiánské rodiny, kterou založil v roce 1876 svatý Jan Bosko. Soustřeďuje ty křesťany, kteří chtějí v salesiánském duchu společně pracovat pro druhé, zejména pro mládež a obyčejné lidi.
Dnešní datum: 23. 10. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Kdo jsme? :: Ke stažení :: Slovakia  
Duchovní cvičení

Adresář ASCKonto AIRBAG

Adresa a kontakty
ADRESA:
Sdružení salesiánů spolupracovníků
Kobyliské náměstí 1
182 00 Praha 8
IČ: 00406902
číslo účtu:
253474458 / 0300


 • Provinciální rada
 • Místní společenství
 • Ostatní adresy

 • Články podle data
  <<  Říjen  >>
  PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31    

  Informace

  * 15. května začíná novéna k Panně Marii Pomocnici křesťanů

  Vydáno dne 14. 05. 2019 (301 přečtení)


  Pod názvem Pomocnice (= Aixilium Christianorum) vzývali křesťané Pannu Marii už v 16. století, spolu s papežem sv. Piem V.

  Don Bosko také správně odhadl, že se novověký útok proti křesťanskému náboženství blíží vyvrcholení, a zvolil Pannu Marii Pomocnici křesťanů za hlavní ochránkyni svého výchovného díla, „protože máme opravdu zapotřebí, aby nám nejsvětější Panna pomáhala křesťanskou víru hájit a uchovat“.
     Nejlepší zárukou lásky a pomoci Panny Marie je následování Ježíšových a jejích ctností. Kromě toho doporučoval Don Bosko i tuto novenu, jejíž rozjímavý obsah se čas od času upravuje podle současných potřeb Kristovy Církve, a radil přistoupit během novény k svátostem (smíření a Nejsvětější svátost oltářní) a podpořit salesiánské dílo na záchranu chudé a mravně ohrožené mládeže. Podle účinků se novéně začalo říkat „zázračná“.

  Každý den noveny zakončíme úvahu modlitbou – jsou uvedené na konci.


  Novéna ke stažení v PDF >>

   

  15. května – první den

  Maria, Bůh si tě vyvolil za svou matku a tys mu dala slovo svého souhlasu (Lk1,38). Jsi matka Boží, protože Ježíš Kristus, kterého jsi zrodila, je nejen člověk, nýbrž i pravý Bůh. Svým tajemným mateřstvím jsi po Bohu ta nejprvnější; ano, sám Bůh je ti poddán (Lk2,51) jako Syn matce.

  Jestliže však jsi přivedla na svět skutečného Boha, můžeš božský život zprostředkovat také nám. To si přál Pán Ježíš, když tě dal za matku apoštolu Janovi (Jan 19,26), který pod křížem zastupoval jeho Církev. Od té chvíle jsou všichni pokřtění také tvými dětmi, Maria. Duchovně však skutečně dáváš život a poskytuješ ochranu nejen Ježíšovi jako hlavě Církve (Kol 1,18), ale každému jejímu údu. Bůh tě vyvolil za matku svou i naši. Jen satan a jeho duchové nikdy neokusí tvou mateřskou lásku. Zkusí pouze tvoji vítěznou moc (Gn 3,15). Tak to Bůh určil a tak se to stane.

  Proto se utíkáme s bezmeznou důvěrou pod tvoji ochranu, matko, maminko naše. Bůh se rodí a vrůstá v lidstvo z Ducha svatého a z tebe, Maria. Bůh ke mně přichází, Bůh ve mně roste, Bůh ve mně vítězí nad všemi svými i mými nepřáteli tebou, matko Boží. To je smysl jména Pomocnice křesťanů, kterým tě vzývám a kterým vyjadřuji svou lásku k tobě. A m e n.

  Modlitby po každodenní úvaze:

  Otče náš …, 
  Zdrávas Maria …, 
  Sláva Otci …,

  Velebena budiž bez ustání – Nejsvětější svátost oltářní.

  Zdrávas Královno …, 

  Maria, Pomocnice křesťanů, - oroduj za nás.

  Dovol mi, Panno, abych tě chválil(a), že jsi má síla před nepřítelem.

  Modleme se:
  Bože, učinils blahoslavenou Pannu Marii – Matkou a Pomocnicí křesťanů; upevni na její přímluvu svou Církev, aby trpělivě nesla a láskou přemáhala vše, co ji tísní uvnitř a sužuje zvenčí, a sdělovala lidem tajemství Krista. Neboť  on  s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků.  A m e n .

   

   16. května – druhý den

   Hříchem neposkvrněná Panno, v roce 1917 jsi ukázala třem dětem v portugalské Fatimě na okamžik způsob, jak prožívají svou věčnost v zoufalých mukách ubozí hříšníci, vyzvalas křesťany, aby se modlili za milost obrácení všech, kteří jsou na cestě do neštěstí, které nekončí.
  Peklo existuje. Bůh si tak váží svobodné vůle člověka, že každému kdo Boha nechce, umožní, aby se s Bohem svého srdce nesetkal navěky. – Bůh ovšem nemůže způsobit, aby člověk nalezl mimo Boha ještě nějaký jiný pramen věčné radosti.

  Masy lidí se neodsoudí k věčným trestům proto, že by nenávistně bojovali proti Bohu a jeho Církvi, ale protože cesta do stavu, který nemá žádný smysl, je tak pohodlná, tak snadná: Stačí nedělat pro svou spásu nic; své životní poslání prostě nesplnit (Lk 19,126-26).Není pravda, že mravní špína se objeví pouze tam, kde si ji vyrobíme. Stačí neuklízet: nemodlit se, s pokáním a zpovědí se neobtěžovat a svátosti nepřijímat. Pasivní postoj, který se o Boží věci nezajímá, je dnes nejopotřebovanější vstupenka do pekla.

  Maria, pomoz mě z mé duchovní slepoty a lenosti dřív, než bude pozdě navždy. A m e n. 


  Modlitby po každodenní úvaze:

  Otče náš …, 
  Zdrávas Maria …, 
  Sláva Otci …,

  Velebena budiž bez ustání – Nejsvětější svátost oltářní.

  Zdrávas Královno …, 

  Maria, Pomocnice křesťanů, - oroduj za nás.

  Dovol mi, Panno, abych tě chválil(a), že jsi má síla před nepřítelem.

  Modleme se:
  Bože, učinils blahoslavenou Pannu Marii – Matkou a Pomocnicí křesťanů; upevni na její přímluvu svou Církev, aby trpělivě nesla a láskou přemáhala vše, co ji tísní uvnitř a sužuje zvenčí, a sdělovala lidem tajemství Krista. Neboť  on  s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků.  A m e n .

   

  17. května – třetí den


  Maria, pomoz nám, abychom si uvědomili, že naše lidská práva jsou neoddělitelná od práv Božích, takže zároveň s růstem nebo úbytkem úcty k pravému Bohu nabýváme nebo ztrácíme také úctu k sobě navzájem.

  Kdo učí lidí pohrdat Bohem, jeho Synem Ježíšem Kristem, Církvi a jejím papežem, ničí tím nevyhnutelně také vážnost svou a zasévá nedůvěru a rozvrat do rodin, obcí, národů, států i celosvětových organizací. Protože nebudí-li člověk v lidech úctu a ochotu ke kázni převahou pravdy a obětavé křesťanské lásky, může udržet potřebný pořádek jen převahou násilí.

  Zprostředkuj nám, Maria od Ducha svatého dar solidní zbožnosti. Dej, ať rodiče, učitelé, umělci i veřejní činitelé vychovávají osobním příkladem i sdělovací prostředky k úctě a lásce vůči tvému Synovi jako pravému Bohu a Spasiteli před peklem posmrtným i peklem pozemského teroru, před násilí rasovým, národnostním, hospodářským a ideologickým a před studenou válkou, udržovanou pod vinětou boje za mír a lidská práva.

  Nedovol, Maria, abych si nechal(a) svůj náboženský rozměr pošetile amputovat. Ať mě duchovně nezmrzačí moje zbabělost a lenost. Dej mi odvahu klanět se pravému Bohu, abych se nemusel(a) plazit před falešnými mesiáši. A m e n.

   

  Modlitby po každodenní úvaze:

  Otče náš …, 
  Zdrávas Maria …, 
  Sláva Otci …,

  Velebena budiž bez ustání – Nejsvětější svátost oltářní.

  Zdrávas Královno …, 

  Maria, Pomocnice křesťanů, - oroduj za nás.

  Dovol mi, Panno, abych tě chválil(a), že jsi má síla před nepřítelem.

  Modleme se:
  Bože, učinils blahoslavenou Pannu Marii – Matkou a Pomocnicí křesťanů; upevni na její přímluvu svou Církev, aby trpělivě nesla a láskou přemáhala vše, co ji tísní uvnitř a sužuje zvenčí, a sdělovala lidem tajemství Krista. Neboť  on  s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků.  A m e n .

   

  18. května – čtvrtý den


  Maria, jsi Panna tělem i duchem a „Ježíš, jenž se z tebe narodil, tvou panenskou neporušenost nezmenšil, ale posvětil.“ (Lateránský sněm v roce 649, hlava 3.). Když obdivujeme a chválíme tvé svaté panenství, chválíme přímost tvého ducha, který ve věrném milování Boha a lidstva nikdy nezakolísal, nikdy se nesnížil k falešným hodnotám.

  Panno Sluncem pravdy oděná, ještě nikdy v dějinách nebyly masy lidí tak soustavně obelhávány falešnými ideologiemi, tak neprodyšně izolovány od pravdy křesťanské víry, od modlitby, od svátostí Kristovy církve, od výchovy ke křesťanské mravnosti. Ještě nikdy nebylo tolik lidí tak promyšleně mateno, znásilňováno a zotročeno zevnitř. Ďábel se raduje, že konečně zmátl člověka do té míry, že lidi zničí sami sebe a jedině on a jeho temní andělé budou triumfovat.

  Maria, dějinná hodina tvé pomoci křesťanům i celému světu, pro kterou tě Bůh připravoval od věčnosti, je zde. Znič svou panenskou pokorou pýchu a zdánlivou moc otce lži. Vrať nám svého Syna, který se z tebe proto narodil, aby vydal svědectví pravdě (Jan 18,37).

  Mně pak dej odvahu, abych za žádnou cenu nelhal(a) ani ústy ani způsobem jednání, a abych nedovolil(a), aby moje projevy, oblek, dům nebo pracoviště byly zneužívány jako reklamní tabule lži.
  A m e n.


  Modlitby po každodenní úvaze:

  Otče náš …, 
  Zdrávas Maria …, 
  Sláva Otci …,

  Velebena budiž bez ustání – Nejsvětější svátost oltářní.

  Zdrávas Královno …, 

  Maria, Pomocnice křesťanů, - oroduj za nás.

  Dovol mi, Panno, abych tě chválil(a), že jsi má síla před nepřítelem.

  Modleme se:
  Bože, učinils blahoslavenou Pannu Marii – Matkou a Pomocnicí křesťanů; upevni na její přímluvu svou Církev, aby trpělivě nesla a láskou přemáhala vše, co ji tísní uvnitř a sužuje zvenčí, a sdělovala lidem tajemství Krista. Neboť  on  s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků.  A m e n .

   

  19. května – pátý den


  Třebaže tě betlémští obyvatelé při Ježíšově narození vystrčili za město do jeskyně a později trpělas vyhnanstvím v Egyptě, vdovskou samotou po smrti Josefově a opuštěností po Ježíšově odchodu do veřejného života, nebála ses, Maria. A neklesalas na mysli, ani když ti Simeon předpověděl, že tvou vlastní duší pronikne meč, a když ti Simeon předpověděl, že tvou vlastní duší pronikne meč, a když tě jeho ostří mučilo při Ježíšově zajetí, týrání, bičování, odsouzení, ukřižování, a pohřbu. Nehroutila ses, ale stálas pod křížem (Jan 19,25) silou víry, že právě tato oběť spasí lidstvo.

  My jsme se bláhově domnívali, že až zavedeme hromosvody, moderní léky, motory a stroje, promění se život na zemi v rajskou blaženost a křesťanské víry, naděje a lásky k pomáhajícímu Bohu nebude třeba, protože si ve všem pomůžeme sami. Utrpení a oběť se prý stanou zbytečnými.

  Přestali jsme se sice bát Boha a hříchu, ale začínáme se bát sebe navzájem. Protože nás nechrání mravní zákon Boha, ve kterého nevěříme, vynakládáme čím dál více svých schopností, statků, peněz i energie na výrobu stále ničivějších zbraní, abychom pobili všechny možné útočníky dřív, než oni zabijí nás. A protože jen slabý protivník není nebezpečný, ničíme už v míru všechny své možné konkurenty násilím hospodářským, politickým, propagandou i rozvrácením jejich mravnosti.

  To je neúprosná logika dneška: Na obranu svého nevěreckého míru musíme vynakládat rok od roku víc prostředků, než by jich spotřebovalo ke slušnému živobytí veškeré obyvatelstvo světa. – A zatím celé národy žijí v nepředstavitelné bídě – miliony lidí umírají každý rok hladem a desítky milionů naprosto nevinných dětí vraždíme dřív, než se mohou narodit, aby neujídali z krajíce naší bezohledné vypočítavosti a lenosti.

  Pomocnice křesťanů, pomoz nám zadržet rozjetý vůz moderního šílenství bezbožeckého strachu a násilí, které nutně ovládnou člověka, který ze svého srdce odstranil Boha-Lásku. Vypros nám, Maria, dar praktické víry v Ježíšův příkaz: „Milujte své nepřátele, prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují. (Lk 6,27-28).

  A jestliže ani já nevěřím v moc odpuštění a křesťanské lásky a myslím víc na to, jak bych své soupeře likvidoval(a), než jak bych jim pomohl(a), dej mi sílu, Maria, abych své katastrofální smýšlení a jednání změnil(a) dřív, než bezvýchodné násilí a strach pohltí i mne. A m e n .

   

  Modlitby po každodenní úvaze:

  Otče náš …, 
  Zdrávas Maria …, 
  Sláva Otci …,

  Velebena budiž bez ustání – Nejsvětější svátost oltářní.

  Zdrávas Královno …, 

  Maria, Pomocnice křesťanů, - oroduj za nás.

  Dovol mi, Panno, abych tě chválil(a), že jsi má síla před nepřítelem.

  Modleme se:
  Bože, učinils blahoslavenou Pannu Marii – Matkou a Pomocnicí křesťanů; upevni na její přímluvu svou Církev, aby trpělivě nesla a láskou přemáhala vše, co ji tísní uvnitř a sužuje zvenčí, a sdělovala lidem tajemství Krista. Neboť  on  s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků.  A m e n .

   

  20. května – šestý den


  Nelze křesťansky uvěřit potištěnému papíru. Nelze obrátit lidstvo k Bohu jen rozdáváním biblí a katechismů. Žádný automat neodslouží mši svatou a hříchy se neodpouštějí stisknutím správného tlačítka. Tablety proti ničemnosti nebudou vynalezeny, protože darebáky obrací k dobrému pouze moc nezištné Lásky a nezištně milovat může jen někdo, ne něco.

   Abychom mohli křesťansky uvěřit, žít a spasit se, potřebujeme kněze a osoby, které svůj život zasvětí tomu, aby nám věrohodným slovem a osobním příkladem hlásali Krista – Lásku. Ale oni jsou nevyrobitelní. K obětavé lásce nelze nikoho nutit, nelze ji člověku vmanipulovat. Zvýšíme-li platy kněží a řeholníků, zvýšíme tím v některých případech pouze počet nájemníků v Kristově ovčinci, kteří před vlkem první utečou. (Jan 10,12-13).

  Praví duchovní pastýři rostou jen z tvého mateřského srdce, Maria; a jen tělo a krev tvého Syna plodí panny zasvěcené Bohu a naší spáse. Proto prosíme Pána duchovních žní, „aby poslal dělníky na svou žeň“ (Lk 10,2), ale prosíme i tebe, Matko, abys je přijala do svého srdce, živila je a chránila.

  Buď láskyplnou matkou římskému papeži, biskupům, kněžím a misionářům. Vychovej nám mnoho řeholních bratří a sester a pomáhej jim, aby soustavným vzděláváním mládeže v nauce katolické víry, v křesťanských ctnostech a v taktice boje proti zlu proměňovali náboženský analfabetismus a mravní bezmocnost naší společnosti  v novou civilizaci lásky (Pavel VI.), ve které by se život mladého člověka už nemohl podobat cestě bezbranného králíčka do chřtánu zla.

  A jestliže já sám (sama) anebo někdo z mých přátel jsme Bohem voláni(y) k celoživotní duchovní službě, dovol, královno apoštolů a panen, abychom si tě podle vzoru apoštola Jana „vzali(y)  k sobě“ (Jan 19,27). A m e n .


  Modlitby po každodenní úvaze:

  Otče náš …, 
  Zdrávas Maria …, 
  Sláva Otci …,

  Velebena budiž bez ustání – Nejsvětější svátost oltářní.

  Zdrávas Královno …, 

  Maria, Pomocnice křesťanů, - oroduj za nás.

  Dovol mi, Panno, abych tě chválil(a), že jsi má síla před nepřítelem.

  Modleme se:
  Bože, učinils blahoslavenou Pannu Marii – Matkou a Pomocnicí křesťanů; upevni na její přímluvu svou Církev, aby trpělivě nesla a láskou přemáhala vše, co ji tísní uvnitř a sužuje zvenčí, a sdělovala lidem tajemství Krista. Neboť  on  s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků.  A m e n .
   

  21. května – sedmý den


  Na světě je několik set církví, které se nazývají křesťanské. Každá učí něco jiného a každá tvrdí, že je to přesně to, co hlásal Ježíš Kristus. – Tak se křesťané postarali, aby člověk ztratil o Kristovu Církev jakýkoliv vážný náboženský zájem. A nejhorší je, že ani katolická Církev na tom není bez viny. – Maria, co dělat, „aby všichni jedno byli, aby svět uvěřil“ (Jan 17,21)? Aby navzdory tomuto skandálu křesťanů mohl křesťansky uvěřit!

  Matko, jen ty jsi schopná vyprosit lásku a jednotu dětem, které rozdělila pýcha, závislost, sobectví, mamon, zloba nebo blud. Chraň nás primitivního „černobílého“ posuzování bližních, jako by všechny přednosti byly jen u nás a všechny nedostatky u těch druhých. Pomoz nám pochopit, že „Kristus je v každém člověku od začátku“ (Gaudium et spes 22; Vykupitel člověka 14) „a křesťanům nepřísluší, aby jeho přítomnost omezovali. Ve velkých náboženstvích světa jsou lidé, kteří žijí z Boha, znají jen jeho mlčení, někdy i po celý život. Jsou jiní, kteří odmítají Boha jen proto, že o něm dostali jen autoritářskou představu, jako by jen trestal lidskou bytost. A jsou další, pro něž je Bůh takovým oslněním, že oslepli a říkají, že Boha nelze poznat, zatím co, aniž to vědí, jsou odleskem jeho odrazu“ (Roger Schutz, Keňa, 1979).

  Pomocnice křesťanů, nauč nás využívat toho, co nás spojuje, a trpělivou a úctyplnou vzájemnou rozmluvou tak svědomitě odstraňovat to, co nás rozděluje, aby žádná pravá hodnota nepřišla nazmar. Nesejdeme-li se v Kristu na vyšší úrovni lásky a moudrosti, než byla v době, kdy jsme se rozešli, nesejdeme se vůbec.

  „Pros za nás hříšné“, Maria; pros za mne, abych nerozbíjel(a) svornost ve své rodině, mezi spolužáky a spolužačkami, na pracovišti, ve společenství náboženském i občanském. Dej mi odvahu nebojácně pranýřovat falešnou solidaritu ve zlém. A pomáhej mi, abych se všemi lidmi dobré vůle usiloval(a) o vyšší úroveň své křesťanské moudrosti a lásky vůči všem. A m e n .

   

  Modlitby po každodenní úvaze:

  Otče náš …, 
  Zdrávas Maria …, 
  Sláva Otci …,

  Velebena budiž bez ustání – Nejsvětější svátost oltářní.

  Zdrávas Královno …, 

  Maria, Pomocnice křesťanů, - oroduj za nás.

  Dovol mi, Panno, abych tě chválil(a), že jsi má síla před nepřítelem.

  Modleme se:
  Bože, učinils blahoslavenou Pannu Marii – Matkou a Pomocnicí křesťanů; upevni na její přímluvu svou Církev, aby trpělivě nesla a láskou přemáhala vše, co ji tísní uvnitř a sužuje zvenčí, a sdělovala lidem tajemství Krista. Neboť  on  s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků.  A m e n .

   

  22. května – osmý den


  Maria, jsi tajemná snoubenka Ducha svatého. Dříve než se druhá božská osoba stala tvým Synem, sestoupila na tebe třetí božská osoba (Lk 1,35). A tentýž Duch svatý sestupuje po odchodu tvého Syna k Otci na tebe i na apoštoly (Skt 1,14; 2,1-4), aby z tebe v nich počal a rodil tajemné tělo Kristovo.

  Jsi Panna plodná z Ducha svatého – z prototypu ženskosti v životě samého Boha. Jsi nejpožehnanější z žen (Lk 1,42). „Pán a dárce života“ činí tě paní a dárkyní života Božího a „který z Otce i Syna vychází“,  buduje z tebe místo setkání nebe a země, Boha a lidstva. Ten, „jenž s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován“, odívá tě, Maria, nejvyšší možnou krásou a slávou, a který „mluvil ústy proroků“, činí tě první prorokyní a učitelkou, bez níž je veškerá moudrost pošetilostí (MB I 124).

  Maria, vezmi nás do školy křesťanské radosti – do školy ničím neposkvrněné lásky. Nauč mě ztišit se jako dítě ve tvé náruči, abych ti mohl(a) dobře rozumět, uměl(a) tě milovat čistým srdcem a tak se stal(a) schopným(-ou) vidět Boha a v Bohu správně milovat své bratry a sestry.

  Chraň mě před všemi smilnými a neplodnými deformacemi lásky, které s Duchem svatým nemají nic společného. A rozpomeň se na zasmušilé hříšníky, kteří radost čisté lásky utápějí v sexuální bezohlednosti, v alkoholu, drogách a vandalství. Vypros jim od Ducha svatého dar síly, aby zvítězili „modlitbou a postem“ (Mk 9,29) na neřestíd, kterou plodí smrt. A m e n.

   

  Modlitby po každodenní úvaze:

  Otče náš …, 
  Zdrávas Maria …, 
  Sláva Otci …,

  Velebena budiž bez ustání – Nejsvětější svátost oltářní.

  Zdrávas Královno …, 

  Maria, Pomocnice křesťanů, - oroduj za nás.

  Dovol mi, Panno, abych tě chválil(a), že jsi má síla před nepřítelem.

  Modleme se:
  Bože, učinils blahoslavenou Pannu Marii – Matkou a Pomocnicí křesťanů; upevni na její přímluvu svou Církev, aby trpělivě nesla a láskou přemáhala vše, co ji tísní uvnitř a sužuje zvenčí, a sdělovala lidem tajemství Krista. Neboť  on  s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků.  A m e n .

   

  23. května – devátý den


  Jsi „vzatá s tělem i duší do nebeské slávy“ (apoštolská konstituce Munificentissimus Deus Pia XII. z 1. 9. 1950), Maria. Ostatky tvého těla zde na zemi nikdy nikdo neuctíval a neviděl, protože zde nezůstaly a nejsou. Neslušelo se, aby se první živá mostrance vtěleného Boha rozpadla a zetlela jako zbytečná věc, která dosloužila. Co je Boží, nemůže se stát zbytečným. A ty jsi svatá, Maria, to znamená celá Boží. Ale pro všechno svaté není trvale vhodné místo na světě, který pomíjí. Svaté má stálý domov jen ve věčnosti, kam nemá přístup rez, mol, hniloba ani zloba. Tam nás očekáváš Maria. Tam nás zveš za sebou. Tam tobě i nám připravil tvůj Syn příbytek, jenž se nerozpadne.

  Jaká to útěcha a posila, jaká radost a jistota plyne z tvého nanebevzetí do našich všedních dnů, do našich utrpení, do naší pozemské marnosti a slepoty: Naše oběti z lásky k Bohu a k lidem nekončí v nicotě, ale ve věčné slávě s Ježíšem a s tebou, naše matko. Ztrápené těšíš nejen svou pomocí a slovem, ale způsobem svého bytí, své nebeské existence, protože jsi první z nás, která už Boha definitivně dosáhla.

  Všichni jsme povoláni ke svatosti (Lumen gentium, V). Pros za mne, pomáhej, Nanebevzatá, abych při úsilí o dokonalost nezapomínal (a) zvláště ve svých temných dnech, že „kousek nebe spraví všechno“ (sv. Jan Bosko).  A m e n .


  Modlitby po každodenní úvaze:

  Otče náš, jenž jsi na nebesích,  posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

  Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší.  A m e n .

  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jakož byla na počátku, i nyní i vždycky až na věky věků. A m e n .

  Velebena budiž bez ustání – Nejsvětější svátost oltářní.

  Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno, Maria!

  Maria, Pomocnice křesťanů, - oroduj za nás.


  Dovol mi, Panno, abych tě chválil (a), že jsi má síla před nepřítelem.

  Modleme se:
  Bože, učinils blahoslavenou Pannu Marii – Matkou a Pomocnicí křesťanů; upevni na její přímluvu svou Církev, aby trpělivě nesla a láskou přemáhala vše, co ji tísní uvnitř a sužuje zvenčí, a sdělovala lidem tajemství Krista. Neboť  on  s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků.  A m e n .


  [Akt. známka: 5,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
  Celý článek | Autor: redakce | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Modlitby
  Modlitby ASC

  Společné úmysly k modlitbě


  Aktualizováno 12. 10. 2019

  ZPRAVODAJ
  Zpravodaj č. 155
  příští uzávěrka
  25. listopadu 2019

  Starší čísla Zpravodaje

  Užitečné ODKAZY

  SDB

  FMA

  SHM

  Bosco Point

  SADBA

  ASC-SK

  SDB-SK

  TV NOE

  Rádio Vaticana

  Víra CZ


  Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS systému -
  Příspěvky a články na web můžete posílat na adresu nebo