Prosba nejen k ředitelům DC 2008.

Autor: František Hynek <fahynek(at)quick.cz>, Téma: Duchovní cvičení, Vydáno dne: 12. 12. 2007

Milí budoucí ředitelé!
Na začátku nového církevního roku mám vždy nelehký úkol, dát webovou podobu novému plánu duchovních cvičení.

Nechci si tímto úkolem likvidovat pohodu vánoc a tak se snažím matice hodnot dostat do těch správných chlívečků co možná nejdřív. Meziproduktem je excelová tabulka termínů o kterou právě jde. Jsme lidé chybující a proto Vás prosím o její kontrolu, a to jak gramatickou, tak i faktickou. Některé chyby jsme již odstranili (třeba 33 denní DC za 1200,- peněz), ale některé neumíme bez Vás najít. Chyby prosím pište na adresu uvedenou v záhlaví tabulky a to nejlépe do vánoc, ať se můžeme na Tři krále směle hlásit.
Základem se jeví dobrá účast na duchovním cvičení, a to jak pro prohloubení vztahu s Bohem, tak i pro oživení svého salesiánského ducha. Děkujeme na tomto místě Vám všem, kteří se jakýmkoliv způsobem spolupodílíte na organizaci DC. Není to vždy jednoduché.

Hynkovi