Mimořádná novéna k Panně Marii Pomocnici za odvrácení nákazy

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Salesiánská rodina, Zdroj: ANS, rhsdb, Vydáno dne: 15. 03. 2020

 

(ANS, Řím 13. března 2020) – Vzhledem na katastrofální rozšiřování koronaviru ve velké části světa, hlavní představený salesiánů don Ángel Fernández Artime zve celou salesiánskou rodinu a mladé k obnovení důvěrného odevzdání se Marii Pomocnici, podle příkladu dona Bosca v podobných situacích. Proto navrhuje mimořádnou novénu od 15. do 23. března se zakončením modlitbou zasvěcení 24. března, na měsíční vzpomínku Panny Marie Pomocnice.„V ttěchto dnech, když se díváme kolem sebe a poslouchme různé zprávy, pozorně a s dojetím sledujeme, co se děje okolo nás, v našich městech a zemích,“ říká hlavní představený. Vrací se k událostem, které se staly v Turíně v roce 1854, kdy don Bosco pozval mladé z oratoře „povstať“ a pomoci při epidemii cholery.

„Ani my dnes nechceme zůstat sedět a jen přihlížet. Vnímám příležitost, abychom jako salesiánská rodina pozdvihli své ruce a modlitbu k nebeskému Otci a prosili o přímluvu Pannu Marii Pomocnici.“

MIMOŘÁDNÁ NOVÉNA ke stažení (v češtině)A4 (pdf) ¦ A4 - brožura k tisku (pdf)

„Zvu celou salesiánskou rodinu, aby se modlila tuto Mimořádnou novénu k Panně Marii Pomocnici během nejbližších dní od 15. do 23. března a společně se 24. března svěříme pod ochranu Panny Marie, naší matky a učitelky. Tato moje výzva se týká především vás, moji drazí mladí!“ uzavírá hlavní představený.

Don Bosco, když ho žádali o nějakou milost, odpovídal: „Pokud chcete obdržet milost od Svaté Panny, modlete se novénu“ (MB IX, 289).

Převzato z webu www.sdb.sk