Co nového nás čeká v Adresáři a na webu?

Autor: Jan Tomiga <tomiga(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 07. 10. 2020

Adresář

 

Milé spolupracovnice, milí spolupracovníci,

na konci volebního období v provinciální radě jsme připravili celkem zásadní změny týkající se našich elektronických nástrojů - Adresáře a webu. Původně jsme chtěli vše nové představit na volebním kongresu v Praze, ale s ohledem na aktuální situaci bude kongres co nejkratší a bude především zaměřený na volbu nové provinciální rady. Proto jsme se rozhodli, že připravené změny budeme uvádět do života postupně již před kongresem. V tuto chvíli dokončujeme ještě poslední úpravy a testování změn v Adresáři a do kongresu (21. 11. 2020) chceme připravit i nové webové stránky. Další Zpravodaj však vyjde až po jednání provinciální rady, která bude začátkem prosince, a to je dlouhá doba. Chceme vás proto už teď informovat alespoň o těch hlavních připravovaných změnách; aktuální informace a instrukce pak budeme zveřejňovat na našem webu průběžně.Co jsme tedy nového připravili?

Adresář zaznamená především změny v souvislosti s aplikací GDPR. Po nasazení nové verze Adresáře (budeme informovat na našem webu) se vám zobrazí pouze vaše osobní údaje. Teprve po odsouhlasení sdílení svých osobních údajů s ostatními členy Sdružení budete mít přístup k dalším funkcím Adresáře - přehled členů, společenství, akce (duchovní cvičení). Bude proto potřebné, aby se každý přihlásil do nového Adresáře; pokud jste zapomněli své přístupové údaje, připravíme návod, jak postupovat ...

Do Adresáře přidáme také naše delegátky a delegáty, abychom měli nejen my kontakty na ně, ale i oni na nás.

Do Adresáře bude nově přidána možnost nechat si zasílat Zpravodaj poštou na svou adresu (adresu domácnosti). To již nyní probíhá, ale seznam adresátů se vede v samostatné evidenci, což se změní spojením s Adresářem. Pokud si necháváte zasílat Zpravodaj poštou a změníte svou adresu, dozví se o této změně automaticky distributor a vy nebudete muset myslet na to, že máte změnu nahlásit ještě někam jinam ...

V souladu s upravenými pravidly pro duchovní cvičení bude nově možné přihlásit nečleny Sdružení pouze ředitelem exercicií (za členy považujeme spolupracovníky se slibem a aspiranty, tedy ty, kdo jsou v Adresáři uvedeni).

Oblast GDPR zasáhne i do našeho nového webu - bude mít veřejnou a soukromou sekci. To znamená, že některé zprávy, které tak označí jejich autor nebo redaktor, budou přístupny pouze přihlášeným členům. Abychom ale zjednodušili přihlašování, pokud se přihlásíte jako člen již na webu, nebudete se muset znovu přihlašovat do Adresáře či ke čtení Zpravodaje - budete přihlášení automaticky.

Důležitou změnou na novém webu bude vytvoření nové databáze pro odebírání nových příspěvků a článků. To musí být samostatná evidence, do které se může přihlásit i nečlen Sdružení (tomu však budou rozesílány jen ty příspěvky, které budou veřejné). Každý přihlášený musí mít zároveň možnost sám se jednoduše z odebírání zasílání novinek odhlásit.

Doufáme také, že nový web bude hezčí a bude vás víc lákat k návštěvě :-)

To jsou ty zásadní změny a novinky, které nás v nejbližších týdnech čekají. Budeme vás o nich průběžně na webu informovat a jsme připraveni pomoci vám s jejich uvedením do života. Zároveň vás také chceme požádat, abyste s realizací potřebných kroků pomohli těm, kdo nejsou ve světě IT tak zdatní či zběhlí. Děkujeme vám :-)

Za IT sekci provinciální rady

Honza Tomiga