Salesiáni v Teplicích staví Živý dům

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Salesiánská rodina, Vydáno dne: 17. 10. 2020

 (Teplice) – Salesiáni v Teplicích se pustili do svého dosud největšího projektu. Do roku 2024 chtějí vybudovat tzv. Živý dům - nové salesiánské centrum pro děti, mládež i rodiny. Na svém webu (www.zivydumteplice.cz) dnes zveřejnili plány a vizualizace.“Vracíme život do ruiny starých dětských jeslí, kterou jsme loni zakoupili. Tento dům byl roky neobydlený a my se chystáme jej opravit a oživit, zvelebit zahradu i vybudovat hřiště. Po dokončení se sem přestěhuje jedna pobočka střediska pro děti, bydlení pro naši salesiánskou komunitu i některé farní aktivity,” vysvětluje ředitel komunity teplických salesiánů, P. Petr Kalas.

 Dosud největší projekt salesiánů by měl být hotový do roku 2024, jeho náklady se budou pohybovat v desítkách milionů korun. “Jsem vděčná za reakce Tepličanů, kteří nám děkují, že zachráníme kus “starých” Teplic a obnovíme dům, který byl čtvrt století vybydlený. V budově už nyní probíhají některé práce, ale i akce, na kterých se seznamujeme s budovou a její historií. A samozřejmě se hodí jakákoliv pomoc - stačí zapsat svůj mail na www.zivydumteplice.cz,” podotýká ředitelka Salesiánského střediska Štěpána Trochty Vendulka Drobná.

Současný stav
Vizualizace

 Salesiáni působí v Teplicích již 30 let. Svoji činnost vyvíjí na dvou „frontách“ – ve farnostech a ve středisku mládeže. V Teplicích zodpovídají celkem za osm farností. Kromě klasických pastoračních úkolů (bohoslužby, výuka náboženství apod.) zde fungují např. i Alfa kurzy. Ve středisku nabízejí salesiáni dětem doučování, zájmové kroužky, akce a tábory. Mládeži pomáhají se studiem, hledáním práce a různými těžkostmi, které přicházejí s jejich věkem. Zkušenosti při výchově dětí nabízejí i rodičům. Pro školy organizují programy na zlepšení vztahů ve třídách i prevenci proti šikaně.  Služby střediska jsou levné, proto jsou dostupné i dětem a mladým lidem, kteří nemají moc peněz (děti z neúplných či vícedětných rodin, rodiny s nízkými příjmy). 

 Více informací o působení salesiánů v Teplicích na www.salesianiteplice.cz

 Kontakt pro média: Mgr. Jana Švecová, jana.svecova@salesianiteplice.cz, 605842369