Vstupme do postní doby s myšlenkami papeže Františka

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Salesiánská rodina, Vydáno dne: 17. 02. 2021


Přátelé,
      byl jsem osloven, abych pokračoval v duchovním doprovázení vaší skupiny salesiánských spolupracovníků namísto o. Karla. Někteří z vás mě znají ještě z doby, kdy jsem působil v Moravských Budějovicích. Nyní působím jako duchovní správce sester ve Velkém Újezdu. Současná situace neumožňuje, abychom se setkali osobně, a tak vám k zamyšlení před vstupem do postní doby předkládám pár myšlenek papeže Františka z jeho poselství k postní době:Postní doba je časem víry, která povoluje Bohu, aby vstoupil do našeho života a učinil si v něm příbytek. Postit se znamená osvobodit naše bytí ode všeho, co mu překáží, včetně přesycení informacemi – pravdivými či nikoli – a spotřebou, abychom naopak otevřeli srdce Tomu, který přichází naprosto chudý, avšak “plný milosti a pravdy”.

Postní doba je jako stvořena pro naději ve smíření, které – pokud je sami obdržíme – můžeme nabízet dál v ohleduplném dialogu a šetrném chování vůči zraněnému člověku. Dbejme proto v postní době na volbu takových slov, která by povzbuzovala, utěšovala, dodávala sílu a podněty, namísto toho, aby ponižovala, zarmucovala, dráždila či pohrdala. Naději mnohdy vyvoláme osobní vlídností, úsměvem a nasloucháním vprostřed všeobecné nevšímavosti.

Prožívat letošní postní dobu v duchu lásky znamená ujímat se lidí, kteří trpí anebo pociťují úzkost či opuštěnost v důsledku koronavirové pandemie. Skrze svou lásku dodávejme důvěru a dávejme druhému člověku zakusit, že Bůh ho miluje jako své dítě.

      Přeji vám i sobě, abychom v letošní postní době obnovili svou víru, načerpali živou vodu naděje a otevřeli svá srdce Boží lásce!         Žehnám!                      o. Michael Jelínek, SDB