IV. Téma formačního plánu -

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Sdílíme se, Vydáno dne: 13. 04. 2021

Jaký mimořádný dar má naše místní společenství ASC?Odpovědi  ze společenství Újezd u Brna:

Milí přátelé,
byl jsem pověřen zaslat do rubriky "Sdílíme se" závěry ze IV. tématu formačního plánu za naše společenství Újezd u Brna. Otázka byla, jaké má naše společenství dary. Při diskuzi se nám pak  z toho vylouply tyto:

- naši delegáti (žijící i zemřelí)
- otevřenost a sdílení (o to je třeba stále pečovat)
- základ společenství v nejstarší generaci spolupracovníků a různé generace ve společenství
- respekt mezi generacemi
- radostnost a humor

zapsal Milan Šaněk


Společenství ASC Č. Budějovice má ( dle našeho náhledu) tyto dary:

- je radostné ( není v něm napětí mezi členy, nervozita nebo pesimismus)
- je otevřené ( setkání se účastní i přátelé, kteří zřejmě nikdy do ASC patřit nebudou; pořádá akce pro další lidi, kde mohou ASC nezávazně poznat - např. brigády; informace a sdílení je přístupné pro všechny SDB a ti se dle možností účastní)
- je věkově pestré
- je kreativní ( salesiánský med, zakoupení SPZ " DON BOSKO")
- je pevně provázané s SDB ( Ondra Trojek ředitelem Salesiánského střediska, členství ve farní radě...)                                                                               MS ASC Č. Budějovice


Odpovědi za společenství Olomouc-ŠOP

  1. Zájem o sebe navzájem.
  2. Sdílení, autentický projev.
  3. Je to cítit, že jsme spojeni i na dálku, patříme k sobě.
  4. Aktivní zájem o život salesiánské rodiny a účast na něm.
  5. Vytrvalost a poctivá snaha o život ve víře.

Zdraví   Ladislav Šnevajs


Odpovědi za společenství Prostějovsko-ŠOP

Dary našeho společenství Prostějovsko:
- je životaschopné, srdečné, rodinné
- jsme ochotni pro druhého něco udělat
- ochota pomoci manuálně
- dar mít kněze ve společenství - nášeho delegáta P. Emila Matůšú

zapsala: Jana Dvořáková


Odpovědi za společenství:  Severní Čechy (litoměřicko, teplicko, novoborsko)

Dary našeho společenství: