VII. Téma formačního plánu -

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Sdílíme se, Vydáno dne: 25. 09. 2021

Co vidíme na dnešních mladých jako přínos pro sebe, pro společnost? (Dávejme příklady situací, kdy jsme mladé obdivovali.) Odpovědi ze společenství - Praha Sever II.:

- máme zkušenost, že mnozí mladí vedoucí skautů jsou zodpovědní, přestože jako děcka se rádi zašívali
- mladí jsou akční, věnují se např. schole, táborům, kroužkům, jsou ochotní pomáhat
- mají dobře seřazený žebříček hodnot, jsou-li pod tlakem jsou schopní zabrat
- dokáží být v partě mladých vedoucí osobností, nebojí se zodpovědnosti, umí přijmout cizího člověka bez předsudků, umí spojovat a spolupracovat
- mladí dobrovolníci jsou ochotní pomáhat i když jsou nevěřící, pomáhají proto, že v tom vidí smysl
- mladí jsou solidární, vnímají základní  lidské hodnoty, zajímají se o  budoucnost, která jim není lhostejná
- mladí se dokázali velmi rychle adaptovat na omezení způsobená covidem
- mladí si uvědomují vlastní cenu a při jejím obhajování dokáží být přiměřeně asertivní
- umí být otevření ve vztazích, nebojí se konfliktů, nechtějí to jenom vydržet
- dokáží si hodně zařídit sami, nebojí se otevřené diskuze i s neznámým protivníkem

Za Praha Sever II zdraví Jarda Podval


Odpovědi ze společenství - ŠOP Prostějovsko:

Náš obdiv sklízí mladí poměrně často, jen si to úplně neuvědomujeme. Pěkným příkladem jsou Studentské volby, které myslím pěkně odrážejí každodenní realitu mladých, a my se máme co učit.

Za Prostějovsko F. Hynek


Odpovědi ze společenství - Újezd u Brna:

-          mladí jsou vtipní a pohotoví.
-          mají možnosti, o kterých se nám nezdálo a využívají je.
-          mají ochotu ke službě a mají větší možnosti pomáhat.
-          mají větší respekt k přírodě.
-          mají méně předsudků a větší toleranci k menšinám.

Děkuji.       Tomáš Racek - koordinátor společenství Újezd u Brna


Odpovědi ze společenství - Severní Čechy:

Mladých si vážíme mimo jiné proto, že:

Přeju krásné podzimní dny                                  Dagmara


Odpovědi ze společenství - Praha Botič :