150. výročí narození Mons. Augustina Štancla

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Salesiánská rodina, Vydáno dne: 06. 10. 2021


V letošním roce má 150. výročí narození velká osobnost, která je spojena s fryštáckým salesiánským ústavem. Je to monsignor Augustin Štancl. Narodil se 5. 10. 1871 v Bruck an der Mur jako prvorozený syn. Po smrti matky poslal otec šestiletého Augustina do Čech, kde si jej vzali do opatrovnictví bezdětní příbuzní, Riebovi z Čáslavi - Antonie, sestra Augustinova otce, a Gustav. V Čáslavi Augustin vychodil obecnou školu a nižší gymnázium. Poté se přestěhoval k babičce Marii Štanclové do Vysokého Mýta, kde absolvoval vyšší gymnázium. Po maturitě se rozhodl pro studia bohosloví v Olomouci. Jelikož po absolvování čtyřletého studia na bohoslovecké fakultě nemohl být kvůli svému nízkému věku vysvěcen na kněze, přihlásil se jako podjáhen do noviciátu k benediktinům v pražských Emauzích.Již po roce však klášter opustil. Na kněze byl vysvěcen 25. 11. 1894 v Kroměříži. Po vysvěcení působil jako kaplan v Liebenthalu, vyučoval na bohoslovecké fakultě a v kněžském semináři v Olomouci, dále působil v Lubojatech, Kroměříži, Prostějově, Ostravě, Hranicích na Moravě a Olomouci-Hejčíně. Z Olomouce Štancl v r. 1958 odešel do kněžského domova v Senohrabech u Prahy, kde 21. 12. 1962 zemřel v požehnaném věku 91 let. Pohřben je dle svého přání ve Fryštáku do společného hrobu s prvním českým salesiánem P. Ignácem Stuchlým.

Co je však důležité pro salesiány, je skutečnost, že velice aktivně podporoval Salesiánskou společnost, která se podle jeho představ měla stát garantem křesťanské výchovy katolické mládeže v Československu. P. Štancl má největší zásluhu na tom, že se česká salesiánská komunita, založená v italské Perose Argentině r. 1924, mohla již v září 1927 přestěhovat do Fryštáku a zahájit tak salesiánské dílo v našich zemích. Od začátku r. 1923 se Štancl stal šéfredaktorem časopisu Rodina a škola, který redigoval až do r. 1935 a v němž otiskoval články o salesiánech a jejich výchovné metodě. Salesiánská řeholní společnost jej doslova nadchla. Stejně jako P. Metoděj Klement začal shánět peníze a vhodné kandidáty pro studia v Itálii. Po seznámení s P. Stuchlým s ním navázal nejen úzkou spolupráci, ale časem i velmi pevné a srdečné přátelství. Po příchodu salesiánů na Moravu sice význam Štanclovy role ustoupil do pozadí, avšak Štancl s dílem i nadále velice sympatizoval, angažoval se v jeho prospěch, účastnil se různých salesiánských slavnostní a aktivit a navštěvoval často domy, které salesiáni postupem času v Československu zakládali. Od října 1933 byl také členem Spolku pracovníků salesiánských v ČSR.

O Mons. Štanclovi si můžete více přečíst v knize Víta Němce Augustin Štancl: Kněz, katecheta, školský pracovník a průkopník salesiánského díla na Moravě, vydané roku 2014 v Uherském Hradišti.