VIII. Téma formačního plánu -

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Sdílíme se, Vydáno dne: 22. 10. 2021

Jaké křesťanské iniciativy pro mládež vnímáme v dnešní době jako pro ně atraktivní a prospěšné? (příp. Jak je jako salesiáni spolupracovníci můžeme podpořit?)Odpovědi ze společenství - Praha Sever II.:

1. Měly by mít: zdravý základ - dobré vedoucí - správný směr.
2. Nejde mladým říct: "Dělejte to, jako jsme to dělali my." Je třeba brát ohled na změnu podmínek, naslouchat.
3. Je dobré najít společenství, ve kterém se nebudou cítit osaměle.
4. Je pro ně třeba vytvořit prostředí, kde si cestu k víře najdou sami.
5. Ušlapat celou cestu sám je těžké, je dobré být v partě, která je podrží.
6. Bohatý duchovní program nemusí vést k bohatému duchovnímu životu.
7. Důležitými kritérii dobrého společenství je pravdivost a opravdovost.

Za Praha Sever II.                                                                                                  Jaroslav Podval


Odpovědi ze společenství ŠOP - skupina Olomouc

Jaké křesťanské iniciativy pro mládež vnímáme v dnešní době jako pro ně atraktivní a prospěšné?

- Setkávání mládeže na úrovni = děkanátní (vikariátní) u nás v olomoucké arcidiecézi tzv. EXIT, 
                                                  = diecézní
                                                  = celostátní
                                                  = světové setkání mládeže
- akce Vysokoškolského katolického hnutí
- JUMP
- akce salesiánů, např. DIS se svými zážitkovými víkendy,
- ve virtuálním prostředí např. web SIGNÁLY
- nedělní videokázání P. Romana Vlka "VLČÍ DOUPĚ" (přístupná i jako aplikace do mobilu)
- nebo slovenská evangelizační iniciativa GODZONE

Jak je jako salesiáni spolupracovníci můžeme podpořit?

- V našem věkovém složení nejčastěji modlitbou a také finančně                                     Petr Hubáček


Odpovědi ze společenství ŠOP - skupina Prostějov

1. Sportovní akce

2. Křesťanské hudební festivaly

3. Společenství mladých (např. v děkanátě Prostějov  - akce „Krosna“)

4. Duchovní obnova pro mladé

5. Setkání mládeže

6. Individuální doprovázení studenta, žáka  (např.1 x za 14 dnů – cíl: pomoci mu vyzrát, aby se dobře cítil)

7. Osobní rozhovor

8. Doprovázení našich dospělých dětí – např. rozhovory s nimi, výlety atd.

9. Mladí lidé by sami mohli být pořadateli akcí pro  jiné mladé lidi

10. Tábory, křesťanské akce atd.                                                         Zapsala: Kamila Tichá  20.10.2021


Odpovědi ze společenství - Praha Botič:

Milí přátelé! Posílám v příloze vše, co jsme sepsali na setkání našeho společenství. Je to úžasné, radovat se z tolika skvělých aktivit pro mladé! Díky Bohu za svobodu v naší zemi!

Hanka Imlaufová


Odpovědi ze společenství - Severní Čechy:

Křesťanské aktivity v našich farnostech či pořádané lidmi z farnosti s přispěním ASC:

- Chaloupky

- letni kurzy Manželských setkání s navazujícími jarními a podzimními Manželskými obnovami

- Duchna - duchovní obnova, která od dětského věku účastníků postupně posouvá k dospívání

- Taneční výchova - kurzy, ktere vedou manželé Mackovi a v nichž se snaží dávat vzor chování i důsledného řešení problémů

- “Katolické taneční” - jednorázová víkendová akce Mackových v Příchovicích (zahajuje a končí se modlitbou - jako Don Bosco :-))

- Salesiánská střediska mládeže

Další prospěšné iniciativy:

- Letní tábory pro mládež - Jump, Enter, farní tábory, skaut ...

- Výchovné a vzdělávací akce - Jabok, animátorské kurzy, dobrovolnické akce u nás i ve světě...

- Diecézní a celostátní příp. celosvětová setkání mládeže

- Podporovat aktivity mladých ve farnostech, dát jim důvěru, i když to nedělají stejně jako my kdysi

za Severní Čechy Dagmara Beránková