Synoda o synodalitě

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 17. 11. 2021


Milí přátelé,
asi jste již zaznamenali, že se v české církvi i na celé světě rozbíhá přípravná fáze synody o synodalitě. Papež nás vyzývá, abychom společně a s Duchem svatým v každé farnosti hledali, jak se stát skutečným Božím lidem, který žije ne sám uvnitř svého ghetta, ale umí naslouchat i lidem na okraji a vně církve.
Hodně jsme se tomu tématu věnovali teď na exerciciích na Lomečku. A čím více se se synodou seznamuji, tím mi to celé přijde zajímavější a pro mě osobně i pro naši církev důležitější. Zároveň mám dojem, že to vše zapadá i do našeho salesiánského ducha. Proto Vás chci povzbudit, pokud jste se ještě nezapojili – zkuste se o synodě informovat a pojďte se angažovat. Ono to navíc docela spěchá – i po prodloužení termínu se uvažuje o konci konzultací v polovině března.V rámci salesiánské rodiny se neplánuje centrální organizace. Jsme vybízeni, abychom fungovali na místní úrovni – ve svém společenství a ve své farnosti, třeba jako koordinátoři skupinek.
Ale víc už se nebudu snažit vymýšlet vlastní slova a doporučím k přečtení a poslechnutí následující zdroje:

A kromě všeho prosím, abyste se za synodu modlili.                                                     Lukáš Bernard