Vedení farních synodálních skupinek

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Rubrika apoštolátního činění, Vydáno dne: 28. 11. 2021

Jedinečná příležitost ke SPOLEČNÉMU SPOLUPRACOVNICKÉMU APOŠTOLÁTU

Tyto dny se ve farnostech hledají dobrovolníci k moderaci synodálních skupinek.

Letošní formační plán: Cesta dál – hlavně kapitoly 7. Vztahy s mladými lidmi, setkání a naslouchání 8. sdílení křesťanských hodnot 9. + 10. Otevřenost našeho společenství – nás krásně formovali právě pro tuto potřebnou činnost. Hlavně těm, kteří se necítí připraveni, chci připomenout, že měsíční setkání a pravidelný svátostný život, jsou velký nadstandard, který nám Sdružení poskytuje a zároveň máme na těchto setkáních i možnost se sdělit o případných nejasnostech, těžkostech i radostech mimo farnost.

gaziantep escort bayan gaziantep escort kayseri escort izmir escort


Myslím, že je právě čas k zapojení do synodálního procesu na té nám nejbližší úrovni – ve farnosti.
Papež František to vidí takto: „Cesta synodality je cestou, kterou Bůh očekává od církve třetího tisíciletí.“
Motto synody: „Za církev synodální: SPOLEČENSTVÍ, SPOLUÚČAST A POSLÁNÍ.“
„Cílem synody, a tedy této konzultace, není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat srdce a rukám navrátí sílu.“
Končím heslem hlavního představeného pro lednové Dny spirituality saleziánské rodiny, které připomíná 400 let od smrti sv. Františka Saleského: „Všechno dělejte z lásky, nic na sílu (z donucení)“.

Požehnané dny s Matkou Pomocnicí!                       Majka Šimonová