6.6. uplynulo 210 let od svatby Markéty Occhiena s Františkem Boscem

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Salesiánská rodina, Vydáno dne: 07. 06. 2022

Drazí přátelé,
díky připomenutí P.Janka Ihnáta, jsme se krátce zamysleli nad příběhem těchto manželů. Témata partnerských vztahů nám již řadu let leží na srdci a s nimi i povzbuzování manželů k trvalému budování dobrého partnerského vztahu. Možná bychom se mohli někdy inspirovat těmito manželi, i když spolu prožili jen několik let. O matce Markétě přece jen víme více informací. Všem, kdo jste nečetli její životopis od Teresia Bosca, ho vřele doporučujeme. Kolik toho ale víme o Františkovi, mladém muži, který byl otcem našeho milovaného Dona Bosca? Ve 27 letech ovdověl, měl malého syna Antonína a téměř ochrnutou matku. Na první pohled by se zdálo, že Markéta byla nerozumná, když do tohoto manželství byla ochotná vstoupit. Čekalo ji tolik práce, čekaly ji porody vlastních dvou synů a následně ji potkala i smrt milovaného muže. Mnohá dnešní manželství se rozpadají po nějaké obtíži, která vztah muže a ženy natolik oslabí, že již nemají chuť či sílu do vztahu investovat. Buď vedle sebe jen přežívají nebo se rozcházejí. Pokud by svědectví nás všech - manželských párů, které se hlásíme k odkazu Dona Bosca, byla pro svět kolem nás oslovující, možná bychom přitahovali k Bohu, který je Láska, víc, než kdovíjakými „evangelizačními taktikami“. Naše společnost potřebuje svědectví lásky manželů a manželek, aby uvěřila, že manželství muže a ženy má jedinečný a nezastupitelný význam. Hlasy, které to zpochybňují jsou stále silnější. Kéž by se nám o lásce mezi mužem a ženou dařilo co nejlépe svědčit!

Hana a Petr Imlaufovi, Praha Botič