Poznámky k formačnímu plánu

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Rubrika formačního snažení, Vydáno dne: 01. 11. 2022

Myslíme si, že formační plán ASC je sjednocující prvkem mezi našimi místními společenstvími, že s ním naše salesiánská formace jde stejným směrem, je vedena stejnými podněty.  Proto jsme také měli v loňském roce, kdy byly omezené možnosti setkávání a sdílení, ve formačním plánu Cesta dál otázku pro sdílení na webu. Ne všechna společenství tam své příspěvky dávala, ne všichni to pravidelně četli, nicméně pro mnohé bylo podnětné a důležité přiblížit si, čím žijí další společenství.

Vycházíme z našich Pravidel: zodpovědní za formaci mají připravovat roční plán trvalé formace (Pravidla čl. 22 §4, 26 §4). Formační plán připravovaný provinciální radou je tedy pomůcka pro zodpovědného za trvalou formaci v místním společenství. A je na něm, dále na tom, kdo téma na setkání připraví a také na celém společenství, jak ho použije, zda beze zbytku nebo si ho upraví. Přičemž za svou trvalou formaci je zodpovědný na prvním místě každý salesián spolupracovník sám osobně. Pochopitelně společný formační plán neznamená, že se ho musíme dogmaticky držet vždy a za každou cenu. Někdy ve svých společenstvích můžeme zažít situaci, kdy je třeba zabývat se aktuální otázkou, problémem, událostí. Nicméně stojíme za tím, že společný FP má svůj význam a je pro ASC přínosem.Bylo by asi dobré brát v úvahu i fakt, že FP by mohl být využíván i v jiných společenstvích, kde budou ASC fungovat jako moderátoři nebo doprovázející. I z tohoto důvodu by měl být připraven jako otevřený, reflektující i aktuální dění a myšlení v Církvi a témata, kterými dnes žijí mladí lidé. Zároveň by měl jasně a otevřeně vycházet ze základních prvků salesiánské spirituality a ostatní nechat jiným spiritualitám (možná bychom si měli i my ujasnit, co za takové skutečně základní prvky považujeme).

Dobrá formace by měla mít tři roviny: lidskou, křesťanskou a salesiánskou. V každém formačním plánu by měly být všechny zahrnuty, ale výběrem tématu je větší důraz na některou z nich. Když se ohlédneme trochu zpět, měli jsme formační plány O naději, Mladí lidé, víra a rozlišování povolání, Cesta dál a letos Odpuštění (vycházel z podnětu „zdola“). Nyní připravujeme formační plán na sociální nauku církve.

Budeme vděční, když nám na setkání v Žabovřeskách sdělíte, případně napíšete na adresu formace@ascczech.cz svoje přání, jakého tématu by se měl týkat formační plán na rok 2024. Rozepište také svoje zkušenosti s formačními plány a podněty pro zlepšení.                                          Formační skupina PR