Novéna k Panně Marii Pomocnici 2023 - trošku digitálně

Autor: František Hynek <fahynek(at)quick.cz>, Téma: Salesiánská rodina, Vydáno dne: 15. 05. 2023

Vážení přátelé
dnes začíná novéna  k Panně Marii Pomocnici křesťanů, kdo se ji chce modlit tradičně prosím pokračujte tudy!

Netradiční novénu pro tento rok připravili salesiáni na svých stránkách, kde budou zveřejňována videa na každý den novény. Já jsem přeložila a připravila malý úvod na každý den, abyste měli ochutnávku k naší společné modlitbě.                                 Zdeňka

Nápověda: po kliknutí na nadpis dne se spustí video (možná reklama lze přeskočit) pak je třeba stisknout klávesu "c" pro zapnutí automatických anglických titulků. Český kostrbatý překlad zapneme ozubeným kolečkem v liště pod videem volbou titulky a pak volba automatický překlad - vybrat češtinu.  Tak budete mít účast na světové novéně i s příběhem pro děti - příjemný zážitek František
Novéna k Panně Marii Pomocnici

Zveme vás každý den novény krátce se zamyslet nad nabídnutým obrazem a rozjímáním. Můžeme se tak jednoduše společně připravit na Slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů.

15. květen

První den – Maria, žena chleba

Chléb má mnoho významů: Je znamením každé potřeby člověka a zároveň znamením Boží spásy. Maria zakouší a rozumí potřebám každého muže a ženy. Skrze ni přichází do našeho světa Ježíš, její Syn, naše jediná spása, který je chlebem a je se svou Matkou neustále rozdáván pro štěstí každého a všech.

 

16. květen

Maria, žena každodennosti

Maria je ženou všedního dne, žena obyčejného života. Žena, která se stane matkou, matka, která vidí nespravedlivou smrt svého vlastního syna, je svědkem jeho zmrtvýchvstání, modlí se spolu s učedníky a čeká na seslání Ducha Svatého. Maria svou přítomností posiluje každodenní život plný lásky a smyslu: zdá se, že vše zůstává stejné, ale všechno se proměňuje v nové.

 

17. květen

Maria, žena bez velkých řečí

Maria není žena velkých řečí, má mnohem důležitější věci na práci než se starat o svou image a viditelnost. Její osoba se nevyčerpá tím, co se zdá, ale žije tím, co opravdu je. Ví, že musí pěstovat hlubokou a autentickou lásku k Synu Božímu a ke každé sestře a ke každému bratru, k těm přítomným i k těm budoucím; ví, že láska, když existuje, šíří se sama a najde pravou cestu jak se zviditelnit.

 

18. květen

Maria, žena zamilovaná

Maria žena cele zamilovaná pravou láskou. S vášní a radostí, umí celý svůj život zasvětit takové lásce, která si plně zaslouží nazývat se láskou, tančíc tanec vlastního života. Při pohledu na ni dokážeme rozeznat lásku od jejich nepravých podob a mít jasno v důležitých oblastech našeho života.

 

19. květen

Maria, žena na straně chudoby

Maria je žena na straně chudých, utlačovaných, těch posledních. Dává jim vytrvale přednost. Přijímá je vždy a je připravena se jich zastat bez váhání a kompromisů. Jsou to její oblíbené děti. Je pro ni přirozené se takhle chovat, ve svém srdci nemůže jinak: chudá s chudými, zde nachází své štěstí.

 

20. květen

Maria, žena odvážná

Maria čerpá odvahu ze svého mateřství. Nemůže se nestarat se o své dcery a syny. Nic ji nezastaví, nikdo, žádná překážka nebo protivenství ji nezastraší. Žádné její ujišťující gesto není zbytečné. Stává se tichou přítomností, plnou očekávání u nohou každého lidského kříže kde vždy odvážně stojí.

 

21. květen

Maria, žena ticha

Maria žena plně usebrána v Bohu, ale nikdy vzdálená od lidí od jejich životů a příběhů. Mlčí, protože je v trvalém naslouchání a přijímání Slovu Božímu a slovům lidí. Její mlčení jí umožňuje naslouchat a rozlišovat, rozpoznat mezi mnoha slovy to, na kterém skutečně záleží.

 

22. květen

Maria, žena dnešních dnů

Maria prožívá svůj život jako dar, je ženou každé doby, včetně té naší. Je vždy aktuální, nikdy nezestárne a nikdy nevyjde z módy. Můžeme si ji vždy představit vedle nás v našich zkouškách, utrpeních a úzkostech. Protože je vytrpěla, je nyní naší účinnou pomocí a podporou.

 

23. květen

Maria, žena poslední hodiny

Tak jako je Maria s námi v každém okamžiku našeho života, bude s námi i v okamžiku naší smrti, jak ji prosíme na závěr každého zdrávasu. V těchto chvílích se na ni obraťme, podejme ji svou ruku, aby nám pomohla vstát a běžet vstříc jejímu synu, Pánu našeho života.