nadpis Don Bosco ASC je třetí větev salesiánské rodiny, kterou založil v roce 1876 svatý Jan Bosko. Soustřeďuje ty křesťany, kteří chtějí v salesiánském duchu společně pracovat pro druhé, zejména pro mládež a obyčejné lidi.
Dnešní datum: 18. 06. 2024  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Kdo jsme? :: Ke stažení :: Slovakia  
Duchovní cvičení

Adresář ASC

Formační plán 2024


Konto AIRBAG

Adresa a kontakty
ADRESA:
Sdružení salesiánů spolupracovníků
Kobyliské náměstí 1
182 00 Praha 8
IČ: 00406902
číslo účtu:
253474458 / 0300


 • Provinciální rada
 • Místní společenství
 • Ostatní adresy

 • Články podle data
  <<  Červen  >>
  PoÚtStČtSoNe
       1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30

  15.05.2024: Video - vzpomínka na ...

  vzpomínkové video


  Sdílíme se

  * II. Téma formačního plánu -

  Vydáno dne 10. 02. 2021 (1442 přečtení)

  Co vnímáme jako „znamení doby“, o kterých bychom měli přemýšlet, nějak na ně reagovat? Jak se nám to daří? 



  Odpověď z Moravských Budějovic:
  Identita salesiána spolupracovníka: Vnímavost pro potřebné, optimismus.
  A já dodávám v době koronavirové se všemi jejími omezeními a zvláštnostmi

  Poslední rok je zvláštní, plný omezení nejrůznějšího druhu, včetně bohoslužeb a světlo na konci tunelu není moc vidět. Lidé před námi zažívali také těžké doby. První světovou válku, ekonomickou krizi, druhou světovou válku, padesátá léta, rok 68 a normalizaci. Lidé se k těmto těžkostem stavěli různě. Někde jsem četl, že než nadávat a naříkat jaká je to doba, je lepší se ptát, co v této době mohu dělat? Bůh s námi má svůj plán i v této době. Je si vědom našich předností, ale i omezení jako je věk, zdravotní stav, schopnosti, vzdělání, životní situace… Přesto s námi počítá. Pěkně je to vyjádřeno v chartě identity čl. 35 – Touha po konání dobra vede k hledání nejvhodnějších cest…

  Charta identity, čl. 35

  Touha po konání dobra vede k hledání nejvhodnějších cest k jejímu naplnění. Ve hře jsou: správná interpretace potřeb a konkrétních možností, duchovní rozlišování ve světle Božího slova, odvaha chopit se iniciativy, tvořivost v nacházení nových řešení, přizpůsobivost měnícím se okolnostem, schopnost spolupracovat, vůle k hodnocení. Není to jen otázka strategie, ale je to věc duchovní, protože vyžaduje neustálou obnovu sebe sama a vlastní činnosti v poslušnosti Duchu svatému a ve světle nových znamení doby.

  Naše rozjímání by mohlo směřovat k tomu, co Bůh po mně právě v této divné době chce, a co mám dělat, abych se sám neuzavřel do duchovní izolace – karantény.

  Osobní otázky (k zamyšlení) z for. plánu

  Jaká je moje reakce na nějakou zprávu v televizi či na internetu – pozitivní či negativní ?

  Podle toho jaká je ta zpráva. Na dobrou zprávu reakce pozitivní (radost, štěstí). Na špatnou zprávu reakce negativní (smutek, zklamání, rozhořčení). Jsou to přirozené reakce a jinak to být nemůže. Spíš jde o to, co dál? Zůstat jen u emocí? U většiny zpráv ze sdělovacích prostředků moc dělat nemůžeme. Můžeme však informace a emoce převést v modlitbu za konkrétní problém a lidi, kterých se to týká. Ve světě je mnoho bolestí, utrpení a zla. Tohle všechno se může stát impuls ke konání dobra skrze modlitbu. Ta je jedním ze skutků milosrdenství, ke kterému jsme mimo jiné vyzýváni také v postní době. V listě Timoteovi svatý Pavel vyzývá, abychom se také modlili za vládce a všechny, kdo mají moc. (1. Tim.2,1-4). Někteří politici si svým chováním o naši modlitbu opravdu říkají.

  Možná by stálo za úvahu, snažit se v postní době, všechny zprávy, které se k nám dostanou a emoce, které vyvolají převést na modlitbu a tak měnit svět i sebe.(Popeleční středa je 17. 2.)

  A pro odlehčení trochu matematicko- duchovní příkladu.

  U dobrého člověka (+) vyvolá dobrá věc (+) dobré pocity (+) (+ + = +)

  U dobrého člověka (+) vyvolá špatná věc (-) špatné pocity (-) (+ - = -)

  U špatného člověka (-) vyvolá dobrá věc (+) špatné pocity (-) (- + = -)

  U špatného člověka (-) vyvolá špatná věc (-) dobré pocity (+) (- - = +)

   

  Nakonec ještě jedna věc, která mě oslovila:

  V Brně Žabovřeskách byla u příležitosti výročí úmrtí ctihodného P. Ignáce Stuchlého mše svatá a po ní videoklip, ve kterém provinciál Martin Hobza rozmlouvá s nejstarším žijícím salesiánem Jendou Vývodou o jeho vzpomínkách na P. Stuchlého. Na závěr se ho Martin ptá, v čem by nám on mohl být vzorem a příkladem. Jenda odpověděl: ,,My máme velké pokušení myslet velice na sebe a ti ostatní jsou nástrojem toho, abych já byl spokojený. A v tom byl on pravým opakem.“

  Miloš Jansa


  Znamení doby – Podblanicko:

  K otázce znamení doby si myslíme, že dlouho nebylo nic jasnějšího. Tím více platí všechny výzvy k pokání, ke změně smýšlení a k přípravě na cestu k Pánu. Dostali jsme k tomu čas .....

  Bůh nás povolal ke svobodě. Nezneužívejte jí však k prosazování vlastních zájmů.

  Téma formačního plánu je psané přímo na tuto dobu. Ta si žádá, abychom hledali nové cesty, byli tvořiví, nápadití.... mluvili jsme o tom, že je těžké někdy vymýšlet nové věci pro lidi, které známe, už víme, jak se budou tvářit,... to nám někdy ubírá elán v té nápaditosti a nových cestách. A při tom nikdy nevíme, jak to dopadne. Jak druhý zareaguje, v jakém je rozpoložení a předem to vzdáváme.

  Myslím, že nás současná doba přivádí až na dřeň věcí. Uvědomovat si, co je pro mě důležité, na čem stavím, co dělám zbytečně, co je pro mě zásadní, čím být užitečná, co dává mému životu smysl. Komu, čemu důvěřuji, kde je v tom všem Bůh.

  Jeden z bodů únorového FP je optimismus. Jsme moc rádi, že zatím nám toto doma ani v zaměstnání nikomu nechybí. Jsem také vděčný za společnou modlitbu kompletáře ASC, kdy mě to trochu přinutí se společně pomodlit, vidět se a krátce popovídat. Už se docela těším i na postní DO ve Fryštáku příští sobotu.

  Současná doba vyvolává potřebu

  - hledat, jak předávat optimismus druhým, jak se s druhými, zejména starými a opuštěnými "setkat", aby se necítili osamoceni, zajímat se o ně, zatelefonovat, třeba jim i napsat; pokud to jde, tak je navštívit, aniž by se cítili ohroženi, povzbudit je

  - pronikat do nových technologií

  - hledání provázet modlitbou, zintenzivnit ji, odevzdávat se do Božích rukou

  - využívat nejen modlitbu, ale také půst, který se, myslím, hodně opomíjí. Teď navíc bude postní doba - ne přežít 40 dní, ale maximálně využít tento nástroj pro dobro druhých.

  K otázce ke sdílení - znamení doby je opravdu silné, aktuální, přítomné, nutkavé, konfrontující, všudypřítomné, vlamující se, násilné,.... Staví nás k zaujetí postoje ke smrtelnosti - vlastní, našich blízkých, všech lidí, .......přehodnocování životních postojů, vztahů, hodnot,.....hledání naděje, světla, jak být světlem,.... , důvěra v Boha......... Tím, jak kolem nás umírá mnoho lidí, tyto otázky se pro nás stávají stále více přítomnými a palčivými.


  Odpovědi  ze společenství Újezd u Brna

  Znamení doby:

  · mladí jsou bez společenství, bez sdílení, uzavření ve svých obývácích se svými mobily a počítači

  · děti celkově mají deficit ve školním vzdělávání, nesportují, nehýbou se, „vysezení zadku“ – oslabení tělesného organismu

  · děti věřících rodičů navíc ztrácejí návyky "chození do kostela", už je nebaví ani domácí bohoslužby

  · přetíženost a únava dospělých, uzavřenost do svých rodin

  · dlouhodobým znamením doby je virtuální prostředí, současná omezení spojená s pandemií jen urychlují a prohlubují vliv online technologií – nebezpečí závislosti na virtuálním prostředí, nové často negativní vzory v yotuberech; lidská blízkost vzniká v čase, vyžaduje investici do vztahu, ale na sítích je rychle dostupná, nebezpečí zneužití a šikany na soc. sítích. Pomůže hlad po živém lidském setkání omezit negativní vliv virtuálního prostředí?

  Jak reagovat, co nabídnout těm okolo nás:

  · v rámci zachování psychického zdraví vlastních dětí i přes všechna opatření povolit dětem v rozumné míře kamarády, jet někam na víkend, v menším rozsahu nějaký výlet

  · pro vlastní zachování zdravého rozumu hledat to pozitivní okolo nás, na něco se těšit, zavolat někomu, setkat se i s dodržením nařízených omezení

  · přemýšlet, jak by asi reagoval Don Bosko, jak by ve virtuálním prostředí působil; být spolu s dětmi a mladými ve virtuálním prostředí

  · až se zmírní opatření, jak chceme dětem a mladým pomoci znovu oživit vztahy, navštěvovat kroužky, sportovat i přes námahu, kterou je to bude stát? připravme se

  · pokusme se jako společenství nabídněme něco dětem, třeba je vytáhnout ven, připravit výlet, etapovku, utkání, zážitek společenství s respektováním omezení

  · pro zdraví nás samotných v ASC spolču: 2x za měsíc online setkání - jednou s FP, jednou se sdílením - časově omezené na 2 hodiny; jednou měsíčně v teplém kostele společná mše svatá se sdílením a rozestupy, rouškami.                                                       Zapsala L. Jenišová


  Odpověď ze tří „malých společenství“ v Dolních Počernicích:

  A:   Bývá období milostí, bývá období proseb. Nyní je znamením doby intenzivní prosba…

  (Korespondovala nám s tím úvaha Miloše Jansy /a jejich spolča/: … U většiny zpráv ze sdělovacích prostředků moc dělat nemůžeme. Můžeme však informace a emoce převést v modlitbu za konkrétní problém a lidi, kterých se to týká. Ve světě je mnoho bolestí, utrpení a zla. Tohle všechno se může stát impulsem ke konání dobra skrze modlitbu… Možná by stálo za úvahu snažit se v postní době všechny zprávy, které se k nám dostanou, a emoce, které vyvolají, převést na modlitbu, a tak měnit svět i sebe.)

  B:   1. Současná doba opovrhuje člověčenstvím v našem zeměpisném prostoru chápaném ve smyslu křesťanského pohledu na člověka. Jsou zpochybňovány všechny doposud formativní hodnoty společnosti. Zdůrazňována svoboda, ne již odpovědnost, lidská práva stále rozšiřována, až se z nich stává v mnoha případech bič na člověka. A mnoho jiného. V této situaci je důležité pro křesťana a pro salesiána spolupracovníka ve své činnosti a vztazích v rodině i ve společnosti vycházet z vnitřního přilnutí ke Kristu, prohlubovat svůj duchovní život. Získávat hlubší poznání smyslu křesťanských hodnot pro jejich obhajování ve svém životě i v nejbližším společenství v práci, v širší rodině, ve společnosti, při výchově. V našem společenství se v tom můžeme povzbuzovat a vzájemně obohacovat. 2. Pro povzbuzení je třeba si všímat "ostrůvků pozitivní deviace" v našem okolí. Jednotlivců, kteří se nezištně snaží o rozvoj všeho dobrého a krásného v člověku, o obohacování života o krásu, lásku k pravdě a vědění. 3. Konstatovali jsme, že o to se snaží i spolupracovníci v akcích připravovaných pro mládež, I v této souvislosti je důležité aktivity připravovat v duchovní připravenosti a modlitbě, aby nebyla připravovaná činnost jen sebepropagací. 4. Pro zachování křesťanské radosti a naděje je důležité si uvědomit, že zlo je hlasité, dobro bývá skryté. Pannu Marii, která nám odkrývá toto tajemství, mít za vzor a pomocnici.

  C:   1. Sociální sítě a virtuální prostor jsou úplně nové fenomény, které mladí dokonale ovládají a možná někdy sítě ovlivňují a ovládají mladé lidi. Umíme je oslovit skrze tenhle svět? 2. Církev bude potřebovat transformaci, kněží stárnou a umírají, noví nepřichází. Bude na nás, laicích, jak aktivně se k této výzvě postavíme.


  ASC – Botič zápis ze setkání dne 18.2.2021:

  Setkání proběhlo on line, přítomni byli všichni členové MS a delegát. P.Josef Šplíchal SDB.

  · Covidová situace – denně zatelefonuji někomu starému z farnosti, pomodlím se za tohoto starého člověka. Lidem z farnosti, kteří nemají internet pomáhám tak, že je přihlašuji na bohoslužby v kostele.

  · Denně se zastavuji ve škole, kde pracuji. I když se nevyučuje, jsou tam mnozí, kteří vyučují on line ze školy. Vždy se snažím je nějak povzbudit, potěšit.

  · Více času věnuji vnoučatům, společné pečení a vaření, procházky.

  · Lidé by si mohli uvědomit, že spoustu věcí vlastně nepotřebují, stačí jim to, co mají.

  · Pán nám dává najevo, že můžeme žít i bez hospod a zábav.

  · Ve farnosti je neuvěřitelná spousta nabídek pro všechny věkové kategorie. Vynalézavost kněží a aktivních členů farnosti je neuvěřitelná. Díky této pestré nabídce se snad někteří vlažnější lidé z farnosti „neztratí“, každý si může najít to, co mu vyhovuje.

  · Můžeme si uvědomit to, že bez mnohých věcí se obejdeme. Rozmařilost obyvatel byla velká.

  · Měli bychom se více modlit a lépe připravovat na různé aktivity, které děláme. Není úplně důležitý výsledek, ale to, jak jsme se snažili.

  · Být pozorní vůči lidem. Dávat jim najevo, že jsou pro nás důležití, že mají hodnotu.

  · Mám kolem sebe mnoho lidí se zdravotními problémy, jsou nejistí a netrpěliví. Pomáhat jim aby toto vše dokázali odevzdávat Bohu nebo to Bohu odevzdávat za ně.

  · V současné době chybí mateřství, chybí něžnost. Hodně lidí nemá čas, matky málo pečují o své děti.

  · Není možné se setkávat s mnohými lidmi, ale aspoň s těmi, se kterými můžeme, tak se potkávejme.

  · Být více se svými dětmi.

  · Všímat si toho, pokud se někdo „nevěřící“ více zajímá o duchovní hodnoty. Takových lidí je kolem nás hodně. Oceňovat to a tuto citlivost společně s nimi rozvíjet.

  · Pokračovat v doprovázení mladých lidí, i když to je jen formou „on line“. Aby se kontakt nepřerušil.

  · Finančně podporovat potřebné lidi nebo aktivity.


  Odpovědi Prahy Sever 2:

  - Umění naslouchat druhým lidem, dnes často lidi kladou důraz na svá práva, zaměřují se hodně na sebe

  - Důležité jsou vztahy mezi lidmi, komunikace. Je třeba znát potřeby druhého, abych je mohl naplňovat a je třeba znát potřeby svoje, abych je mohl sdělit.

  - Pavlovo obrácení je také znamení doby. Covidová doba je také radikální změna, v síle Ducha sv. bychom se měli zamýšlet, kam jít dál.

  - Čas pandemie je jistě také znamením doby. Jak moc přesouvat všechnu komunikaci na internet? Která opatření je ještě moudré dodržovat?

  - Vypořádat se s pandemií v rodinách, při své často on-line práci dohlížet na své on-line školáky, důvěřovat jim, ale i korigovat jejich čas a konání u PC

  - Znamením doby pro rodiče je, aby vybalancovali složitost situace a „nezbláznili se“ z toho

  - Znamením doby je a hlavně bude také, jak naložit s nedělí, když se nechodí pravidelně do kostela, aby tam děti šly poté rádi či vůbec atd ….

  - Dnes je problém izolace. Každý s tím bojujeme, bez setkávání méně vidíme potřeby druhých a více vnímáme svoji složitější situaci, chybí potřeba se vidět, popovídat

  - Zamyslet se nad znamením doby všeobecně, ale i každý nad svým úkolem v této době a ve svém věku: např. dát čas či tvořit s vnoučaty, vzít je od PC do lesa a připravit hru, nebo se třeba „jen“ modlit, pokud mě zdraví či karanténa omezují apod.

  - Mladým lidem chybí místo, kam by mohli patřit.

  - Nelze brát vše jako samozřejmost, bez některých věcí se musíme obejít.

  - Přehodnocení přístupu k životu a k ostatním lidem.

  - Měli bychom jako křesťané být lidmi radostné naděje.

  - Měli bychom spoléhat na Boží milosrdenství a lásku.

  - Měli bychom se snažit dělat spokojenější lidi kolem sebe.

  - V dnešní době selhávají lidské vzory, ukotvení v Kristu skýtá oporu a naději


  Příspěvek ze společenství Severní Čechy:

  Poslední setkání našeho polečenství, které od ledna probíhá on-line pro všechny tři skupinky dohromady, byla silně ovlivněna závažným zdravotním stavem Lídy Česalové a Jardy Janšty, který tři dny po únorovém setkání odešel k Bohu. Shodli jsme se, že si v poslední době velmi intenzivně uvědomujeme hodnotu lidského života a vztahů. Silně vnímáme sounáležitost našeho společenství, vzájemnou blízkost a rodinnost.

  • Zazněla potřeba vlastním příkladem šířit naději a optimismus ve svém okolí - rodina, bydliště, pracoviště... Lidé jsou často otupělí, nevidí světlo na konci tunelu. Nevidí smysl v krocích vlády a odmítají dodržovat opatření.
  • Učit se vidět, vnímat a u vyzdvihovat u druhých to dobré (zejména u dětí, ale platí u všech). Dnes všude převažuje kritika.
  • Současná doba je příležitostí ke vzdělávání se - četba, poslech, samostudium. Nabídek a podnětů je spousta.
  • Vlastní přínos do společnosti - konkrétně zazněla otázka dobrovolnictví ve zdravotnictví a sociálních službách, např. pomoc při očkování, s nákupy a vyřizováním záležitostí seniorů...
  • Péče a zodpovědnost za vlastní fyzické zdraví (respektovat obavy z nákazy) a duchovní rozvoj.
  • Vnímavost pro osamělé - mnohým lidem v našem okolí veškerou materiální pomoc zajistí rodina nebo příslušná služba, ale nemají nikoho, kdo by jim naslouchal, byl jim lidsky nablízku... Mnozí jsou vděčni i za občasný telefonát.
  • Výzva k vlastnímu obrácení - modlitba, půst... Modlitba za svět, za národy a ty, kdo je řídí.
  • Tvořivost - nabídnout to, co umím a může být přínosem pro druhé. Některé konkrétní příklady od nás: Mackovi - on-line taneční večer. Pavla Čandrlová - úžasná kreativita při on-line výuce a práci s dětmi (velmi inspirativní).  Michael Martinek - středeční desetiminutovky k aktuálním tématům (videa lze nalézt na stránkách římskokatolické farnosti Teplice).

  Za Severní Čechy Dagmara Beránková


  Znamení doby - Č. Budějovice

  Bezpochyby " znamení doby" je covid. Otázkou je, jak na něj reagovat. Přináší to rozhodování mezi:
  a) striktním dodržováním zákazů a příkazů
  b) hledáním rozumné míry porušování předpisů při dodržování podstaty.
  To ale musíme/můžeme i v mnoha jiných situacích

  Jaroslav Havlíček


   


  [Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
  Celý článek | Autor: redakce | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  SDÍLÍME SE

  Formační plán pro rok 2024 nás vybízí ke vzájemnému sdílení.

  Všechny podněty, nápady, náměty, které nám od vás přijdou, najdete v rubrice: Sdílíme se.

  PRO POVZBUZENÍ
  (B) Proti trudnomylsnosti (S)
  (KA) (+C) (ZP)
  Salesián má být veselý a plný naděje. Proto vám chceme v této náročné době nabízet podněty k povzbuzení a povznesení mysli. Najdete je na této stránce.
  Můžete nás také sledovat na facebookové stránce: facebook.com/ascczech

  MODLITBY ZE ZPRAVODAJE
  Modlitby ASC

  Společné úmysly k modlitbě


  Aktualizováno 28. 05. 2024

  ZPRAVODAJ
  Zpravodaj č. 178
  příští uzávěrka
  21. srpna 2024

  Starší čísla Zpravodaje

  Užitečné ODKAZY

  SDB

  FMA

  SHM

  VDB

  Bosco Point

  SADBA

  ASC-SK

  SDB-SK

  TV NOE

  Rádio Vaticana

  Víra CZ


  Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS systému -
  Příspěvky a články na web můžete posílat na adresu nebo